Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksamaa) 20. novembril 2020 – T.N., N.N. versus E.G.

(kohtuasi C-617/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Põhikohtuasja pooled

Määruskaebuse esitajad: T.N., N.N.

Menetlusosaline: E.G.

Eelotsuse küsimused

Euroopa Kohtule on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 650/2012, mis käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist1 artiklite 13 ja 28 tõlgendamise kohta järgmised eelotsuse küsimused:

1.    Kas pärandist loobumise avaldus, mille pärija esitab oma hariliku viibimiskoha liikmesriigi pädevale kohtule selles riigis kehtivaid vorminõudeid täites, asendab teise liikmesriigi kohtule, kes on pädev lahendama pärimisasja, esitatavat pärandist loobumise avaldust nii, et seda peetakse kehtivaks alates esitamise hetkest (asendus)?

2.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav:

Kas lisaks vormiliselt kehtivale avaldusele, mille pärandist loobumise avalduse esitaja tegi oma hariliku viibimiskoha kohtule, peab ta pärandist loobumise avalduse kehtivaks muutumiseks teatama avalduse tegemisest kohtule, kes on pädev lahendama pärimisasja?

3.    Juhul kui vastus esimesele küsimusele on eitav, teisele aga jaatav:

Kas selleks, et pärandist loobumise avaldus muutuks kehtivaks, ja eriti, et järgida pärimisasja lahendamiseks pädeva kohtu asukohas avalduse esitamiseks ette nähtud tähtaegu, on nõutav, et nimetatud kohtu poole pöördutakse tema töökeeles?

Kas selleks, et pärandist loobumise avaldus muutuks kehtivaks, ja eriti, et järgida pärimisasja lahendamiseks pädeva kohtu asukohas avalduse esitamiseks ette nähtud tähtaegu, on nõutav, et nimetatud kohtule esitatakse need dokumendid, mille pärandist loobumise avalduse põhjal koostas selle avalduse esitaja hariliku viibimiskoha kohus, originaalina ja koos tõlkega?

____________

1 ELT 2012, L 201, lk 107.