Language of document :

2021 m. sausio 27 d. Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje FCC Česká republika s.r.o.

(Byla C-43/21)

Proceso kalba: čekų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nejvyšší správní soud (Čekijos Respublika)

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: FCC Česká republika s.r.o.

Kita kasacinio proceso šalis: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

dalyvaujant: Ministerstvo životního prostředí

Prejudicinis klausimas

Ar 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)1 3 straipsnio 9 punktas turi būti aiškinamas taip, kad įrenginio „esminiu pakeitimu“ taip pat laikytinas atliekų šalinimo sąvartyne laikotarpio pratęsimas, net jei patvirtintas didžiausias sąvartyno plotas ir leidžiama bendra sąvartyno talpa dėl to nepasikeičia?

____________

1 OL L 334, 2010, p. 17.