Language of document :

Odvolanie podané 28. januára 2021: Topcart GmbH proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) z 18. novembra 2020 vo veci T-377/19, Topcart GmbH/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(vec C-48/21 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Topcart GmbH (v zastúpení: M. Hoffmann, Rechsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Carl International

Uznesením z 12. mája 2021 Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) zamietol odvolanie a rozhodol, že odvolateľka znáša svoje vlastné trovy konania.

____________