Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 12. detsembril 2019 – Bankia S.A. versus Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(kohtuasi C-910/19)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Bankia S.A.

Vastustaja: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Eelotsuse küsimused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. novembri 2003. aasta direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele pakkumisel või kauplemisele lubamisel avaldatava prospekti ja direktiivi 2001/34/EÜ muutmise kohta1 artikli 3 lõike 2 ja artikli 6 tõlgendamise kohta küsitakse järgmist:

1.    Kui avalik pakkumine aktsiate märkimiseks on adresseeritud nii jaeinvestoritele kui ka kutselistele investoritele ja jaeinvestoritele antakse välja prospekt, siis kas hagi vastutuse tuvastamiseks prospekti eest võivad esitada mõlemat tüüpi investorid või ainult jaeinvestorid?

2.    Kui vastus eelmisele küsimusele on, et hagi võivad esitada ka kutselised investorid, siis kas on võimalik hinnata nende prospektist sõltumatut teadlikkust avaliku pakkumise aktsiate märkimiseks emitendi majanduslikust olukorrast, mis tuleneb nende õigus- või ärisuhetest nimetatud emitendiga (tema aktsionäride, juhtorganite hulka kuulumine jne)?

____________

1 ELT 2003, L 345, lk 64; ELT eriväljaanne 06/06, lk 356.