Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 12 decembrie 2019 – Bankia S.A./Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Cauza C-910/19)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Bankia S.A.

Pârâtă: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Întrebările preliminare

În interpretarea articolului 3 alineatul (2) și a articolului 6 din Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE1 :

1.    În cazul în care o ofertă publică de subscriere de acțiuni se adresează atât micilor investitori, cât și investitorilor calificați și se emite un prospect adresat micilor investitori, acțiunea în răspundere pentru prospect poate fi exercitată de ambele tipuri de investitori sau numai de cei mici?

2.    În cazul în care răspunsul la întrebarea anterioară este că acțiunea în răspundere pentru prospect poate fi exercitată și de investitorii calificați, se poate aprecia măsura în care aceștia cunoșteau situația economică a emitentului ofertei publice de subscriere de acțiuni independent de informațiile din prospect, având în vedere relațiile lor juridice sau comerciale cu emitentul respectiv (sunt acționarii săi, fac parte din organele de administrare ale acestuia etc.)?

____________

1 JO 2003, L 345, p. 64