Language of document :

2021 m. birželio 3 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Supremo (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bankia SA / Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

(Byla C-910/19)1

(Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Direktyva 2003/71/EB – Prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą – 3 straipsnio 2 dalis – 6 straipsnis – Pasiūlymas, skirtas ir mažmeniniams, ir kvalifikuotiems investuotojams – Prospekte pateikiamos informacijos turinys – Ieškinys dėl atsakomybės – Mažmeniniai ir kvalifikuoti investuotojai – Emitento ekonominės padėties žinojimas)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Supremo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Bankia SA

Kita kasacinio proceso šalis: Unión Mutua Asistencial de Seguros (UMAS)

Rezoliucinė dalis

1.    2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2001/34/EB, iš dalies pakeistos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/11/EB, 6 straipsnis, siejamas su šios direktyvos, iš dalies pakeistos Direktyva 2008/11, 3 straipsnio 2 dalies a punktu, turi būti aiškinamas taip, kad, kai viešas pasiūlymas pasirašyti akcijas yra skirtas tiek mažmeniniams, tiek kvalifikuotiems investuotojams, ne tik mažmeniniai, bet ir kvalifikuoti investuotojai gali pareikšti ieškinį dėl atsakomybės, susijusios su prospekte pateikta informacija.

2.    Direktyvos 2003/71, iš dalies pakeistos Direktyva 2008/11, 6 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad ja nedraudžiamos nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias, kai kvalifikuotas investuotojas dėl prospekte pateiktos informacijos pareiškia ieškinį dėl atsakomybės, leidžiama ar net įpareigojama teismą atsižvelgti į tai, kad šis investuotojas žinojo ar turėjo žinoti apie viešo pasiūlymo pasirašyti akcijas emitento ekonominę padėtį, atsižvelgiant į jo santykius su juo ir nepaisant prospekto, jei šios nuostatos nėra mažiau palankios už reglamentuojančias panašius nacionalinėje teisėje numatytus ieškinius ir dėl to netampa praktiškai neįmanoma ar pernelyg sudėtinga pasinaudoti minėtu ieškiniu.

____________

1 OL C 95, 2020 3 23.