Language of document :

2018. október 9-én benyújtott kereset – Google és Alphabet kontra Bizottság

(T-604/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Google LLC (Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok), Alphabet, Inc. (Mountain View) (képviselők: N. Levy Solicitor, P. Stuart Barrister, J. Schindler és A. Lamadrid de Pablo ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg a Bizottság COMP/AT.40099 – Google Andrоid ügyben 2018. július 7-én hozott határozatát;

másodlagosan törölje vagy csökkentse a felperesekkel szemben kiszabott bírságot a korlátlan felülvizsgálati jogkörének gyakorlása keretében; és

mindenesetre a Bizottságot kötelezze a felperesek részéről ezen eljárásokkal kapcsolatban felmerült költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A jelen kereset az EUMSZ 102. cikk és az EGT-Megállapodás 54. cikkének alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.40099 – Google Android ügy) 2018. július 7-én hozott C(2018) 4761 final bizottsági határozat megsemmisítésére irányul.

Keresetük alátámasztása érdekében a felperesek hat jogalapra hivatkoznak.

Az első jogalap azon alapul, hogy téves a megtámadott határozatban foglalt értékelés a piac meghatározása és az erőfölény vonatkozásában.

E tekintetben a felperesek előadják, hogy a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy az Android erőfölényben van.

A felperesek továbbá azt kifogásolják, hogy a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy a Play erőfölényben van.

A felperesek arra is hivatkoznak, hogy a megtámadott határozat azon megállapítása, hogy a Google erőfölényben van a felhasználók számára nyújtott általános keresőszolgáltatások piacán, nincs összhangban az eredetiberendezés-gyártók számára engedélyezett keresőalkalmazásokat érintő visszaélésre vonatkozó álláspontjával.

A második jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy a Google mobilalkalmazás-forgalmazási megállapodásában foglalt előtelepítési feltételek visszaélésszerűek.

E tekintetben a felperesek előadják, hogy a megtámadott határozat nem támasztja alá, hogy a kifogásolt előtelepítési feltételek kizárhatják a versenyt.

A felperesek továbbá azt kifogásolják, hogy a megtámadott határozat tévesen figyelmen kívül hagyja azt, hogy az előtelepítési feltételek objektíve igazoltak, mivel lehetővé teszik a Google számára, hogy ingyenesen biztosítsa az Android platformot.

A harmadik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy visszaélésszerű a Google portfólióalapú bevételmegosztási megállapodásaiban szereplő kizárólagos előtelepítési feltétel.

A negyedik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy visszaélésszerű az, hogy a Google a Play és Google Search alkalmazásokra vonatkozó licenciákat antifragmentációs megállapodásba foglalt antifragmentációs kötelezettségektől teszi függővé.

E tekintetben a felperesek előadják, hogy a megtámadott határozat tévesen állapítja meg, hogy az antifragmentációs kötelezettségek korlátozhatják a versenyt.

A felperesek továbbá azt kifogásolják, hogy a megtámadott határozat nem veszi számításba azt, hogy az antifragmentációs kötelezettségek objektíve igazoltak, mivel biztosítják a kompatibilitást.

Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat megsértette a felperesek védelemhez való jogát.

E tekintetben a felperesek előadják, hogy a Bizottság helytelenül továbbította a „hasonlóan hatékony versenytárs” elemzését a felperesek számára a tényállást közlő levélben, és megtagadta velük szemben a szóbeli meghallgatást.

A felperesek továbbá azt kifogásolják, hogy a Bizottság megsértette a felperesek iratbetekintéshez való jogát.

A hatodik jogalap azon alapul, hogy a megtámadott határozat tévesen állapít meg bírságot és tévesen számítja ki a bírság összegét.

E tekintetben a felperesek előadják, hogy a bírság jogellenes, mivel figyelmen kívül hagyja, hogy nem merült fel sem szándékosság, sem gondatlanság a Google részéről.

A felperesek továbbá azt kifogásolják, hogy a bírság jogellenes, mivel figyelmen kívül hagyja az arányosság elvét.

Másodlagosan a felperesek arra is hivatkoznak, hogy a megtámadott határozat tévesen számítja ki a bírság összegét.

____________