Language of document :

Prasība, kas celta 2018. gada 9. oktobrī – Google un Alphabet/Komisija

(Lieta T-604/18)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Google LLC (Mountain View, Kalifornija, Amerikas Savienotās Valstis), Alphabet, Inc. (Mountain View) (pārstāvji: N. Levy, Solicitor, P. Stuart, Barrister, J. Schindler un A. Lamadrid de Pablo, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītāju prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas 2018. gada 18. jūlija lēmumu lietā COMP/AT.40099 —Google Andrоid;

pakārtoti, īstenojot Tiesas neierobežoto kompetenci, atcelt vai samazināt prasītājām noteikto naudas sodu un

katrā ziņā piespriest Komisijai segt prasītāju tiesāšanās izdevumus saistībā ar šo tiesvedību.

Pamati un galvenie argumenti

Ar šo prasību tiek lūgts atcelt Komisijas 2018. gada 18. jūlija lēmumu C(2018) 4761 final par procedūru saskaņā ar LESD 102. pantu un EEZ līguma 54. pantu (AT.40099 — Google Andrоid).

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza sešus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda vērtējumā attiecībā uz tirgus noteikšanu un dominējošo stāvokli.

Šajā ziņā prasītājas norāda, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini konstatēts Android dominējošais stāvoklis.

Prasītājas turklāt apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini konstatēts Play dominējošais stāvoklis.

Prasītājas arī norāda, ka apstrīdētajā lēmumā apgalvotais, ka Google ieņem dominējošu stāvokli vispārējo meklēšanas pakalpojumu sniegšanā lietotājiem, neatbilst tās teorijai par ļaunprātīgu izmantošanu saistībā ar meklēšanas lietotnēm, kuru licences tiek piešķirtas oriģinālā aprīkojuma ražotājiem.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini konstatēts, ka Google mobilās lietotnes izplatīšanas līguma nosacījumos par iepriekšēju instalēšanu izpaudās ļaunprātīga izmantošana.

Šajā ziņā prasītājas apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā nav parādīts, ka strīdīgie nosacījumi par iepriekšēju instalēšanu varētu ierobežot konkurenci.

Prasītājas turklāt apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā nepamatoti nav ņemts vērā, ka nosacījumi par iepriekšēju instalēšanu ir objektīvi pamatoti, jo tie Google dod iespēju piedāvāt Android platformu par brīvu.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini konstatēts, ka nosacījumā par iepriekšēju instalēšanu Google uz portfeli balstītajos ieņēmumu sadales līgumos izpaudās ļaunprātīga izmantošana.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda konstatējot, ka ļaunprātīga izmantošana no Google puses bija fragmentācijas novēršanas līgumā paredzēto fragmentācijas novēršanas pienākumu izvirzīšana par nosacījumu Play un Google Search lietotņu licenču iegūšanai.

Šajā ziņā prasītājas norāda, ka apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini konstatēts, ka fragmentācijas novēršanas pienākumi varētu ierobežot konkurenci.

Prasītājas turklāt apgalvo, ka apstrīdētajā lēmumā nav ņemts vērā tas, ka fragmentācijas novēršanas pienākumi ir objektīvi pamatoti, jo tie nodrošina saderību.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ar apstrīdēto lēmumu ir pārkāptas prasītāju tiesības uz aizstāvību.

Šajā ziņā prasītājas norāda, ka Komisija tās veikto “tikpat efektīva konkurenta” testu ir nepienācīgi izklāstījusi prasītājām vēstulēs par faktiem un ir atteikusi to uzklausīšanu.

Prasītājas turklāt apgalvo, ka Komisija ir pārkāpusi prasītāju tiesības uz piekļuvi lietas materiāliem.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā kļūdaini ir noteikts naudas sods, un šis naudas sods ir kļūdaini aprēķināts.

Šajā ziņā prasītājas norāda, ka naudas sods ir prettiesisks, jo tajā nav ņemts vērā, ka Google nav rīkojusies tīši vai aiz nolaidības.

Prasītājas turklāt apgalvo, ka naudas sods ir prettiesisks, jo ar to nav ievērots samērīguma princips.

Pakārtoti prasītājas norāda arī, ka naudas sods apstrīdētajā lēmumā ir kļūdaini aprēķināts.

____________