Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 14.9.2022 – Google ja Alphabet v. komissio (Google Android)

(asia T-604/18)1

(Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Mobiiliälylaitteet – Päätös, jossa todetaan SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan rikkominen – Alustan ja monisuuntaisten markkinoiden käsitteet (”ekosysteemi”) – Käyttöjärjestelmä (Google Android) – Sovelluskauppa (Play Store) – Haku- ja selainsovellukset (Google Search ja Chrome) – Laitevalmistajien ja matkaviestinoperaattoreiden kanssa tehdyt sopimukset – Yhtenä kokonaisuutena pidettävä jatkettu kilpailusääntöjen rikkominen – Käsitteet kokonaissuunnitelma ja käyttäytyminen saman kilpailusääntöjen rikkomisen yhteydessä (tuotteiden ryhmittelyt, yksinoikeusmaksut ja pirstoutumisen estävät velvoitteet) – Syrjäytymisvaikutus – Oikeus puolustukseen – Täysi harkintavalta)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantajat: Google LLC (Mountain View, Kalifornia, Yhdysvallat) ja Alphabet, Inc. (Mountain View) (edustajat: asianajajat N. Levy, J. Schindler, A. Lamadrid de Pablo, J. Killick, A. Komninos ja G. Forwood, sekä P. Stuart, D. Gregory ja H. Mostyn, barristers, ja M. Pickford, QC)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: N. Khan, A. Dawes, C. Urraca Caviedes ja F. Castillo de la Torre)

Väliintulijat, jotka tukevat kantajien vaatimuksia: Application Developers Alliance (Washington, D.C., Yhdysvallat) (edustajat: A. Parr ja S. Vaz, solicitors, ja asianajaja R. Baena Zapatero), Computer & Communications Industry Association (Washington, D.C.) (edustajat: E. Batchelor ja T. Selwyn Sharpe, solicitors, ja asianajaja G. de Vasconcelos Lopes), Gigaset Communications GmbH (Bocholt, Saksa) (edustaja: asianajaja J.-F. Bellis), HMD global Oy (Helsinki, Suomi) (edustajat: asianajajat M. Glader ja M. Johansson) ja Opera Norway AS, aiemmin Opera Software AS (Oslo, Norja) (edustajat: asianajajat M. Glader ja M. Johansson)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, aiemmin Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berliini, Saksa) (edustajat: T. Höppner, professori, ja asianajaja P. Westerhoff), Euroopan kuluttajajärjestöjen liitto (BEUC) (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja A. Fratini), FairSearch AISBL (Bryssel) (edustajat: asianajajat T. Vinje, D. Paemen ja K. Missenden), Qwant (Pariisi, Ranska) (edustajat: T. Höppner, professori, ja asianajaja P. Westerhoff), Seznam.cz, a.s. (Praha, Tšekki) (edustajat: asianajajat M. Felgr, T. Vinje, D. Paemen, J. Dobrý ja P. Chytil) ja Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berliini) (edustajat: M. Höppner, professori, ja asianajaja P. Westerhoff)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajat vaativat SEUT 263 artiklaan perustuvalla kanteellaan ensisijaisesti SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 18.7.2018 annetun komission päätöksen C(2018) 4761 final (asia AT.40099 – Google Android) kumoamista ja toissijaisesti niille kyseissä päätöksessä määrätyn sakon poistamista tai sen määrän alentamista.

Tuomiolauselma

SEUT 102 artiklan ja ETA-sopimuksen 54 artiklan mukaisesta menettelystä 18.7.2018 annetun komission päätöksen C(2018) 4761 final (asia AT.40099 – Google Android) 1, 3 ja 4 artikla kumotaan siltä osin kuin ne koskevat neljättä väärinkäyttöä yhtenä kokonaisuutena pidettävässä jatketussa kilpailusääntöjen rikkomisessa, jossa tulonjakosopimusten tekemisen ehdoksi tiettyjen alkuperäisten laitevalmistajien ja matkaviestinoperaattoreiden kanssa on asetettu se, että ennalta määrätyn tuotevalikoiman laitteisiin esiasennetaan yksinomaan Google Search.

Google LLC:lle yhtenä kokonaisuutena pidettävästä kilpailusääntöjen rikkomisesta, johon se on edellä 1 kohdassa esitetyn mukaisesti syyllistynyt, päätöksen C(2018) 4761 final 2 artiklassa määrätyn sakon määräksi vahvistetaan 4 125 000 000 euroa, josta Alphabet, Inc:in osuus on yhteisvastuun perusteella 1 520 605 895 euroa.

Kanne hylätään muilta osin.

Google ja Alphabet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Application Developers Alliance, BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, Euroopan kuluttajajärjestöjen liitto (BEUC), Computer & Communications Industry Association, FairSearch AISBL, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, Qwant, Seznam.cz, a.s., ja Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 445, 10.12.2018.