Language of document :

A Törvényszék 2022. szeptember 14-i ítélete – Google és Alphabet kontra Bizottság (Google Android)

(T-604/18. sz. ügy)1

(„Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – Intelligens mobileszközök – Az EUMSZ 102. cikk és az EGT-Megállapodás 54. cikkének megsértését megállapító határozat – A többoldalú platform és a többoldalú piac [»ökoszisztéma«] fogalma – Operációs rendszer [Google Android] – Alkalmazás-áruház [Play Store] – Keresési és navigációs alkalmazások [Google Search és Chrome] – Eszközgyártókkal és mobilhálózat-üzemeltetőkkel kötött megállapodások – Egységes és folyamatos jogsértés – Az átfogó terv fogalma és az ugyanazon jogsértés [termékcsomagok, kizárólagosságot biztosító kifizetések és antifragmentációs kötelezettségek] keretében megvalósított magatartások fogalma – Kiszorító hatások – Védelemhez való jog – Korlátlan felülvizsgálati jogkör”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperesek: Google LLC (Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok) és Alphabet, Inc. (Mountain View) (képviselők: N. Levy, J. Schindler, A. Lamadrid de Pablo, J. Killick, A. Komninos, G. Forwood ügyvédek, P. Stuart, D. Gregory, H. Mostyn barristers és M. Pickford QC)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: N. Khan, A. Dawes, C. Urraca Caviedes és F. Castillo de la Torre meghatalmazottak)

A felpereseket támogató beavatkozó felek: Application Developers Alliance (Washington, DC, Egyesült Államok) (képviselők: A. Parr, S. Vaz solicitors és R. Baena Zapatero ügyvéd), Computer & Communications Industry Association (Washington, DC) (képviselők: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe solicitors és G. de Vasconcelos Lopes ügyvéd), Gigaset Communications GmbH (Bocholt, Németország) (képviselő: J.-F. Bellis ügyvéd), HMD Global Oy (Helsinki, Finnország) (képviselők: M. Glader és M. Johansson ügyvédek), Opera Norway AS, korábban Opera Software AS (Oslo, Norvégia) (képviselők: M. Glader és M. Johansson ügyvédek)

Az alperest támogató beavatkozó felek: BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, korábban Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berlin, Németország) (képviselők: T. Höppner egyetemi oktató és P. Westerhoff ügyvéd), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (Brüsszel, Belgium) (képviselő: A. Fratini ügyvéd), FairSearch AISBL (Brüsszel) (képviselők: T. Vinje, D. Paemen és K. Missenden ügyvédek), Qwant (Párizs, Franciaország) (képviselők: T. Höppner egyetemi tanár és P. Westerhoff ügyvéd), Seznam.cz, a.s. (Prága, Cseh Köztársaság) (képviselők: M. Felgr, T. Vinje, D. Paemen, J. Dobrý és P. Chytil ügyvédek), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berlin) (képviselők: M. Höppner egyetemi tanár és P. Westerhoff ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott keresetükben a felperesek elsődlegesen az EUMSZ 102. cikk és az EGT-Megállapodás 54. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.40099 – Google Android ügy) 2018. július 18-án hozott C(2018) 4761 final bizottsági határozat megsemmisítését, illetve másodlagosan az említett határozatban velük szemben kiszabott bírság törlését vagy csökkentését kérik.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék az EUMSZ 102. cikk és az EGT-Megállapodás 54. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.40099 – Google Android ügy) 2018. július 18-án hozott C(2018) 4761 final európai bizottsági határozat 1., 3. és 4. cikkét megsemmisíti annyiban, amennyiben azok az egységes és folyamatos jogsértéssel kapcsolatos negyedik visszaélésre vonatkoznak, amely abban állt, hogy a bizonyos eredetiberendezés-gyártókkal és mobilhálózat-üzemeltetőkkel való bevételmegosztási megállapodások megkötését a Google Search előre meghatározott eszközportfólióba való kizárólagos előzetes telepítésétől tették függővé.

A Törvényszék a Google LLC-vel szemben a C(2018) 4761 final határozat 2. cikkében az általa elkövetett, a fenti 1. pontban ismertetett egységes jogsértés miatt kiszabott bírság összegét 4 125 000 000 euróban állapítja meg, amely bírság vonatkozásában az Alphabet, Inc.-t 1 520 605 895 euró összeg erejéig együttes és egyetemleges felelősség terheli.

A Törvényszék a keresetet az ezt meghaladó részében elutasítja.

A Google és az Alphabet maga viseli saját költségeit.

A Bizottság maga viseli saját költségeit.

Az Application Developers Alliance, a BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, a Bureau européenne des unions des consommateurs (BEUC), a Computer & Communications Industry Association, a FairSearch AISBL, a Gigaset Communications GmbH, a HMD global Oy, az Opera Norway AS, a Qwant, a Seznam.cz, a.s. és a Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 445., 2018.12.10.