Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 14. septembra 2022 – Google a Alphabet/Komisia (Google Android)

(vec T-604/18)1

(„Hospodárska súťaž – Zneužitie dominantného postavenia – Inteligentné mobilné zariadenia – Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP – Pojmy platforma a mnohotvárny trh (,ekosystém‘) – Operačný systém (Google Android) – Obchod s aplikáciami (Play Store) – Aplikácie na vyhľadávanie a prehliadanie (Google Search a Chrome) – Dohody s výrobcami zariadení a prevádzkovateľmi mobilných sietí – Jediné a trvajúce porušovanie – Pojmy celkový plán a konania vykonané v rámci toho istého porušovania (viazanie produktov, platby za exkluzivitu a antifragmentačné záväzky) – Účinky evikcie – Právo na obhajobu – Neobmedzená právomoc“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyne: Google LLC (Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty) a Alphabet, Inc. (Mountain View) (v zastúpení: N. Levy, J. Schindler, A. Lamadrid de Pablo, J. Killick, A. Komninos, G. Forwood, avocats, P. Stuart, D. Gregory, H. Mostyn, barristers a M. Pickford, QC)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: N. Khan, A. Dawes, C. Urraca Caviedes a F. Castillo de la Torre, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalobkyne: Application Developers Alliance (Washington, D.C., Spojené štáty) (v zastúpení: A. Parr, S. Vaz, solicitors a R. Baena Zapatero, avocat), Computer & Communications Industry Association (Washington, DC) (v zastúpení: E. Batchelor, T. Selwyn Sharpe, solicitors a G. de Vasconcelos Lopes, avocate), Gigaset Communications GmbH (Bocholt, Nemecko) (v zastúpení: J.-F. Bellis, avocat), HMD global Oy (Helsinki, Fínsko) (v zastúpení: M. Glader a M. Johansson, avocats), Opera Norway AS, predtým Opera Software AS (Oslo, Nórsko) (v zastúpení: M. Glader a M. Johansson, avocats)

Vedľajší účastníci, ktorí v konaní podporujú žalovanú: BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, predtým Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berlín, Nemecko) (v zastúpení: T. Höppner, professeur a P. Westerhoff, avocat), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: A. Fratini, avocate), FairSearch AISBL (Brusel) (v zastúpení: T. Vinje, D. Paemen a K. Missenden, avocats), Qwant (Paríž, Francúzsko) (v zastúpení: T. Höppner, professeur a P. Westerhoff, avocat), Seznam.cz, a.s. (Praha, Česká republika) (v zastúpení: M. Felgr, T. Vinje, D. Paemen, J. Dobrý a P. Chytil, avocats), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berlín) (v zastúpení: M. Höppner, professeur a P. Westerhoff, avocat)

Predmet veci

Svojou žalobou založenou na článku 263 ZFEÚ sa žalobkyne domáhajú najmä zrušenia rozhodnutia Komisie C(2018) 4761 final z 18. júla 2018 týkajúceho sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (vec AT.40099 – Google Android), alebo subsidiárne zrušenia alebo zníženia pokuty, ktorá im bola uložená v uvedenom rozhodnutí

Výrok rozsudku

Články 1, 3 a 4 rozhodnutia Európskej komisie C(2018) 4761 final z 18. júla 2018 týkajúceho sa konania podľa článku 102 ZFEÚ a článku 54 Dohody o EHP (vec AT.40099 – Google Android), sa zrušujú v rozsahu v akom sa týkajú štvrtého zneužitia jediného a trvajúceho porušovania, spočívajúceho v podmienení uzavretia dohôd o poskytnutí platieb s určitými výrobcami pôvodných zariadení a prevádzkovateľmi mobilných sietí podmienkou, že predinštalujú exkluzívne Google Search na vopred definovanom portfóliu zariadení.

Suma pokuty uloženej spoločnosti Google LLC v článku 2 rozhodnutia C(2018) 4761 final za jediné porušovanie, ktorého sa dopustila, tak ako vyplýva z článku 1 vyššie, sa stanovuje na 4 125 000 000 eur, z čoho spoločnosť Alphabet, Inc., na základe jej spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti zodpovedá do výšky sumy 1 520 605 895 eur.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Google a Alphabet znášajú svoje vlastné trovy konania.

Komisia znáša svoje vlastné trovy konania.

Application Developers Alliance, BDZV – Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, Bureau européen des unions des consommateurs (BEUC), Computer & Communications Industry Association, FairSearch AISBL, Gigaset Communications GmbH, HMD global Oy, Opera Norway AS, Qwant, Seznam.cz, a.s., a Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 445, 10.12.2018.