Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το tribunal judiciaire d’Auch (Γαλλία) στις 9 Δεκεμβρίου 2020 – EP κατά Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

(Υπόθεση C-673/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Tribunal judiciaire d’Auch

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: EP

Καθών: Préfet du Gers, Institut National de la Statistique et des Études Économiques

Έτερος διάδικος: Maire de Thoux

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η συμφωνία αποχωρήσεως του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την έννοια ότι καταργούν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια των Βρετανών υπηκόων οι οποίοι άσκησαν, πριν από το πέρας της μεταβατικής περιόδου, το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης εγκαταστάσεως στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, μεταξύ άλλων εκείνων που παραμένουν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους για χρονικό διάστημα άνω των 15 ετών και υπόκεινται στον επονομαζόμενο «15 year rule» βρετανικό νόμο ο οποίος τους στερεί κάθε δικαίωμα ψήφου;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο συνδυασμός των άρθρων 2, 3, 10, 12 και 127 της συμφωνίας αποχωρήσεως, του σημείου 6 του προοιμίου της και των άρθρων 18, 20 και 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καταστήσει δυνατό για τους εν λόγω Βρετανούς υπηκόους να διατηρήσουν ανεξαιρέτως τα δικαιώματα ευρωπαϊκής ιθαγένειας τα οποία διέθεταν πριν από την αποχώρηση της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο δεύτερο ερώτημα, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι εν μέρει ανίσχυρη η συμφωνία αποχωρήσεως καθόσον αντιβαίνει στις αρχές που συνθέτουν την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ άλλων στα άρθρα 18, 20 και 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στα άρθρα 39 και [40] του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ότι παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας καθόσον δεν περιλαμβάνει διάταξη η οποία να παρέχει στους εν λόγω Βρετανούς υπηκόους τη δυνατότητα να διατηρήσουν τα δικαιώματα αυτά ανεξαιρέτως;

Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι εν μέρει ανίσχυρο το άρθρο 127, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, της συμφωνίας αποχωρήσεως καθόσον συνιστά παράβαση των άρθρων 18, 20 και 21 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των άρθρων 39 και 40 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθόσον στερεί από τους πολίτες της Ένωσης που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης εγκαταστάσεως στο Ηνωμένο Βασίλειο το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές της χώρας αυτής, και, αν το Γενικό Δικαστήριο και το Δικαστήριο συμμεριστούν συναφώς την κρίση του γαλλικού Conseil d’État (Συμβουλίου της Επικρατείας), πρέπει να θεωρηθεί ότι παράβαση του δικαίου της Ένωσης συντρέχει και στην περίπτωση των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους ελεύθερης κυκλοφορίας και ελεύθερης εγκαταστάσεως σε άλλο κράτος μέλος για διάστημα άνω των 15 ετών και υπόκεινται στον επονομαζόμενο «15 year rule» βρετανικό νόμο ο οποίος τους στερεί κάθε δικαίωμα ψήφου;

____________