Language of document :

Appel iværksat den 7. december 2020 af Laboratorios Ern, S.A. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 5. oktober 2020 i sag T-51/19 – Laboratorios Ern mod EUIPO – SBS Bilimsel Bio Çözümler (apiheal)

(Sag C-667/20 P)

Processprog: spansk

Parter

Appellant: Laboratorios Ern, S.A. (ved abogados T. González Martínez og R. Guerras Mazón)

De andre parter i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret og SBS Bilimsel Bio Çözümler Sanayi Ve Ticaret AŞ

Domstolen (Afdelingen for bevilling af appel) har ved kendelse af 18. marts 2021 besluttet, at appellen ikke admitteres, og bestemt, at Laboratorios Ern bærer sine egne omkostninger.

____________