Language of document : ECLI:EU:T:2022:156

SENTENZA TAL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla Estiża)

23 ta’ Marzu 2022 (*)

“Servizz pubbliku – Uffiċjali – Sanzjoni dixxiplinari – Ċanfira – Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea – Żball ta’ evalwazzjoni”

Fil-Kawża T‑757/20,

OT, irrappreżentata minn C. Bernard-Glanz u S. Rodrigues, avukati,

rikorrent,

vs

Il-Parlament Ewropew, irrappreżentat minn I. Lázaro Betancor u M. Windisch, bħala aġenti,

konvenut,

li għandha suġġett talba bbażata fuq l-Artikolu 270 TFUE u intiża għall-annullament tad-deċiżjoni tal-Parlament tad‑19 ta’ Diċembru 2019 li timponi ċanfira fuq ir-rikorrenti,

IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla Estiża),

komposta minn S. Gervasoni, President, L. Madise, P. Nihoul (Relatur), R. Frendo u J. Martín y Pérez de Nanclares, Imħallfin,

Reġistratur: H. Eriksson, Amministratriċi,

wara li rat il-fażi bil-miktub tal-proċedura u wara s-seduta tas‑26 ta’ Novembru 2021,

tagħti l-preżenti

Sentenza

I.      Ilfatti li wasslu għallkawża

1        It-tilwima tikkonċerna lir-rikorrenti, OT, uffiċjal tal-Parlament Ewropew, li fuqha dan tal-aħħar impona ċanfira talli ffirmat żewġ noti li jammettu l-użu tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel meta hija kienet membru tal-persunal temporanju fi ħdan l-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-Qasam tal-Asil (EASO).

A.      LEASO

2        L-EASO, li s-sede tagħha tinsab fil-Belt Valletta (Malta), inħolqot bir-Regolament (UE) Nru 439/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad‑19 ta’ Mejju 2010 li jistabbilixxi Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (ĠU 2010, L 132, p. 11), sabiex tikkontribwixxi għat-titjib tal-implementazzjoni tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Ażil (SEKA), issaħħaħ il-kooperazzjoni prattika fil-qasam tal-ażil bejn l-Istati Membri u tipprovdi appoġġ operattiv lill-Istati Membri li s-sistemi ta’ ażil u ta’ akkoljenza tagħhom huma suġġetti għal pressjonijiet partikolari jew li jikkoordinaw il-provvista ta’ dan l-appoġġ. Mill-2015, l-EASO tipprovdi b’mod partikolari sostenn lill-Greċja fil-kuntest tal-kriżi migratorja.

3        Fiż-żmien tal-fatti tal-kawża, l-EASO kienet maqsuma fi tliet dipartimenti: id-dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-Asil” (DAS), id-dipartiment “Operazzjonijiet” (DOP) u d-dipartiment “Amministrazzjoni” (DOA). Dan tal-aħħar kien jinkludi settur “Finanzi” u settur “Kuntratti pubbliċi”.

B.      Ilpożizzjoni tarrikorrenti fi ħdan lEASO

4        Minn April sa Ottubru 2016, ir-rikorrenti, uffiċjal tal-Parlament mill-2004, ġiet ikkollokata fl-interess tas-servizz tal-EASO.

5        Fl-1 ta’ Novembru 2016, hija ħadet leave għal raġunijiet personali mal-Parlament u ġiet irreklutata mill-EASO bħala membru tal-persunal temporanju bħala kap tad-dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-ażil”.

6        Mix-xahar ta’ Mejju 2017, ir-rikorrenti żgurat, barra minn hekk, mal-kap tad-dipartiment “Amministrazzjoni”, il-ġestjoni ta’ kuljum tad-dipartiment “Operazzjonijiet”, peress li l-kap tiegħu A, kienet assenti minħabba mard.

7        Fis‑16 ta’ Lulju 2017, ir-rikorrenti, filwaqt li baqgħet kap fid-dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-ażil”, inħatret kap tad-Dipartiment tal-Operazzjonijiet ad interim u baqgħet hekk sar-riżenja tagħha, fil‑31 ta’ Lulju 2018.

8        Fl‑1 ta’ Settembru 2018, ir-rikorrenti reġgħet bdiet taħdem mal-Parlament.

C.      Noti kontenzjużi

9        F’Ottubru 2016, l-EASO, flimkien mal-awtoritajiet Griegi, iddeċidiet li tiċċaqlaq mill-kampijiet għar-refuġjati (hotspots) ta’ Mória (Lesbos, il-Greċja) u Vial (Chios, il-Greċja) iċ-ċentri ta’ riċezzjoni u ta’ identifikazzjoni li huwa kien jamministra mad-dipartiment tal-ażil Grieg.

10      Fit‑22 ta’ Frar 2017, A, iffirmat “nota ta’ eċċezzjoni”, li minnha rriżulta li l-bini intiż sabiex jiġu abbinati s-servizzi tal-EASO kien mikri għal tliet snin lil kumpannija li kienet twettaq ukoll xogħlijiet ta’ tiswija u ta’ kostruzzjoni. L-ispiża tat-tranżazzjoni, inkluża l-manutenzjoni, kienet stmata għal EUR 351 120.

11      Il-punt 1 tal-imsemmija nota jispjega li l-irvellijiet u l-istrajkijiet kienu seħħew fil-kampijiet għar-refuġjati, li kienu jqajmu problemi ta’ sigurtà għall-persuni li jaħdmu hemm u li wasslu għall-interruzzjoni tal-attivitajiet li kienu qed jitwettqu, u li, konsegwentement, diversi Stati Membri kienu talbu ċ-ċaqliq tal-esperti barra minn dawn il-kampijiet, taħt piena li jitfakkru. Il-Gvern Grieg kien ingħaqad ma’ din it-talba.

12      Barra minn hekk, il-punt 2 tan-nota kien jindika dan li ġej:

“Minħabba limitazzjonijiet ta’ żmien, huwa meqjus neċessarju li l-kuntratt jiġi ffirmat mingħajr ma tiġi segwita l-proċedura xierqa ta’ għoti ta’ kuntratt.”

13      Fil‑11 ta’ Mejju 2017, ir-rikorrenti, bħala l-kap tad-dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-ażil”, iffirmat l-ewwel emenda għal din in-nota (iktar ’il quddiem in-“nota tal-11 ta’ Mejju 2017”) għall-kiri lill-istess persuna tal-istess bini għal erba’ snin u t-twettiq ta’ xogħlijiet addizzjonali, fosthom il-kostruzzjoni ta’ tnax-il spazji ta’ xogħol addizzjonali. L-ispiża tat-operazzjoni kienet din id-darba stmata għal EUR 655 609.85.

14      L-għażla tal-proċedura kienet iġġustifikata bl-istess mod bħal fin-nota ta’ A tat‑22 ta’ Frar 2017.

15      Fil‑11 ta’ Ġunju 2017, ir-rikorrenti barra minn hekk iffirmat, bħala waqa’ tad-dipartiment “Operazzjonijiet” ad interim, nota (iktar ’il quddiem in-“nota tal‑11 ta’ Ġunju 2017”) għall-kiri ta’ bini lil kumpannija fuq il-gżira ta’ Chios għal perijodu ta’ erba’ snin, kif ukoll għat-twettiq ta’ xogħlijiet f’dan il-bini. L-ammont tat-operazzjoni kien stmat għal EUR 1 040 609.85.

16      Is-sitwazzjoni li tiġġustifika din in-nota kienet deskritta fl-istess termini bħal dawk tan-noti tat‑22 ta’ Frar u tal‑11 ta’ Mejju 2017.

17      Fil-punt 2, in-nota tal‑11 ta’ Ġunju 2017 kienet tindika li sitt immobbli kienu ġew identifikati mal-awtoritajiet Griegi, iżda li l-bini magħżul kien ġie kkunsidrat bħala l-iktar xieraq b’mod partikolari minħabba l-pożizzjoni u d-daqs tiegħu.

18      In-nota tal‑11 ta’ Ġunju 2017 żiedet dan li ġej fil-punt 4:

“Minħabba restrizzjonijiet ta’ ħin u urġenza tal-problema, huwa meqjus neċessarju li l-kuntratt jiġi ffirmat mingħajr ma tiġi segwita l-proċedura ta’ għoti ta’ kuntratt xierqa.

Il-konklużjoni diretta tal-kuntratt għall-bini ġiet iddeterminata minn ċertu numru ta’ fatturi bħal kunsiderazzjonijiet ta’ sigurtà, in-neċessità li tiġi żgurata l-kontinwità tal-attivitajiet, il-post tal-bini eżistenti fuq il-gżira ta’ Chios, l-aċċettazzjoni soċjali lokali u fuq kollox it-talba tal-awtoritajiet Elleniċi. Dawn ir-rekwiżiti ddeterminaw minn qabel l-użu tal-għoti dirett ta’ kuntratti għall-kuntratt ta’ kiri li rriżulta minn dan.”

19      Il-kuntratti ta’ kiri għall-bini tal-Gżejjer ta’ Lesbos u ta’ Chios ġew iffirmati rispettivament fis‑16 ta’ Ġunju u fl‑10 ta’ Awwissu 2017.

D.      Investigazzjoni talOLAF

20      Fis‑6 ta’ Ġunju 2017, l-Uffiċċju Ewropew ta’ Kontra l-Frodi (OLAF) fetaħ investigazzjoni kontra d-Direttur Eżekuttiv tal-EASO dwar in-nuqqas ta’ osservanza tar-regoli dwar il-kuntratti pubbliċi, tal-proċeduri ta’ reklutaġġ, tar-regoli dwar il-protezzjoni tad-data u tal-projbizzjoni ta’ fastidju.

21      Permezz ta’ ittra tal‑5 ta’ Diċembru 2017, ir-rikorrenti ġiet informata li l-investigazzjoni tal-OLAF kienet estiża għal persuni oħra, fosthom hija stess.

22      Fid‑19 ta’ Frar 2018, ir-rikorrenti nstemgħet mill-OLAF skont l-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU 2013, L 248, p. 1).

23      Fis‑27 ta’ Lulju 2018, ir-rikorrenti ġiet mistiedna tippreżenta l-osservazzjonijiet tagħha fuq is-sunt tal-fatti stabbilit mill-OLAF skont l-Artikolu 9(4) tar-Regolament Nru 883/2013, u hija għamlet dan f’ittra tas‑17 ta’ Awwissu 2018.

24      Permezz ta’ ittra tat-28 ta’ Novembru 2018, l-OLAF, skont l-Artikolu 11(1) u (4) tar-Regolament Nru 883/2013, bagħat lis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament rakkomandazzjoni li jiftaħ proċedura dixxiplinari kontra, b’mod partikolari, ir-rikorrenti għan-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi previsti fl-Artikoli 21 u 21a tar-Regolamenti tal-Persunal tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem ir-“Regolamenti tal-Persunal”).

25      Mis-sunt tal-fatti tal-OLAF, ikkomunikat lir-rikorrenti fis‑27 ta’ Lulju 2018, jirriżulta b’mod partikolari li hija ġiet akkużata li intervjeniet fi proċeduri li ma josservawx ir-regoli dwar il-kuntratti pubbliċi, minn naħa, sa fejn kienu ntużaw proċeduri eċċezzjonali bbażati fuq l-urġenza, filwaqt li kienu għaddew perijodi ta’ tmien u għaxar xhur bejn id-deċiżjoni li jinkrew il-bini kkonċernat u l-konklużjoni tal-kuntratti, u, min-naħa l-oħra, peress li ma kienet saret l-ebda riċerka tas-suq adegwata.

26      Barra minn hekk, l-OLAF ikkonstata li, għall-bini tal-gżira ta’ Lesbos, l-ispiża stmata f’Awwissu 2017 kienet tammonta għal EUR 811 478, filwaqt li l-baġit provviżorju kien ta’ EUR 351 120 fi Frar 2017, u li, għall-bini tal-gżira ta’ Chios, kien hemm spiża mhux iġġustifikata ta’ madwar EUR 85 000 għall-minimu.

E.      Proċedura dixxiplinari

27      Permezz ta’ ittra tal‑4 ta’ Frar 2019, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament informa lir-rikorrenti li, wara r-rakkomandazzjonijiet tal-OLAF, huwa kien iddeċieda, skont l-Artikoli 1 u 2 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal u l-Artikolu 2 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni, tat‑18 ta’ Mejju 2004, dwar il-proċeduri dixxiplinari u l-investigazzjonijiet amministrattivi (iktar ’il quddiem id-“dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni”), li jiftaħ investigazzjoni amministrattiva fil-konfront tiegħu talli, jekk ikun il-każ, naqas milli jwettaq l-obbligu tiegħu taħt l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal li jindika l-eżistenza ta’ irregolaritajiet u ta’ żbalji serji matul il-perijodu tal-EASO.

28      Fis‑7 ta’ Marzu 2019, ir-rikorrenti nstemgħet mill-persuni maħtura mis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament sabiex tmexxi l-investigazzjoni amministrattiva.

29      Fid‑29 ta’ Marzu 2019, ir-rikorrenti kkomunikat lill-investigaturi osservazzjonijiet addizzjonali għad-dikjarazzjonijiet tagħha tas‑7 ta’ Marzu 2019.

30      Fis‑7 ta’ Ġunju 2019, l-investigaturi tal-Parlament, skont l-Artikolu 2(3) tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implementazzjoni, fasslu r-rapport ta’ tmiem l-inkjesta amministrattiva, li fih huma qiesu li r-rikorrenti kienet naqset mill-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, billi ma informatx lis-superjuri tagħha jew lill-awtoritajiet kompetenti n-nuqqas ta’ osservanza tar-regoli finanzjarji għall-iffirmar taż-żewġ kuntratti li jikkonċernaw il-bini tal-gżejjer ta’ Lesbos u ta’ Chios. minn naħa, “l-użu tal-proċeduri ta’ eċċezzjoni ma kienx strettament meħtieġ minħabba ż-żmien li kellha l-Aġenzija li tippermettilha tmexxi proċedura normali” u, min-naħa l-oħra, “ma sar ebda stħarriġ veru tas-suq lokali, li [kien] wassal għal għażliet kontestabbli”. L-investigaturi qiesu wkoll li, bħala uffiċjal b’esperjenza, ġurista ta’ taħriġ, ir-rikorrenti kienet taf jew kellha tkun taf li r-regoli finanzjarji ma kinux ġew osservati.

31      Permezz ta’ ittra tat‑18 ta’ Ġunju 2019, il-Parlament, konformement mal-Artikolu 2(2) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal u mal-Artikolu 2(3) tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni, ikkomunika dan ir-rapport lir-rikorrenti u informaha li s-Segretarju Ġenerali tal-Parlament kien iddeċieda li jisma’ qabel kull proċedura dixxiplinari, konformement mal-Artikolu 3(1) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal u mal-Artikolu 3 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni.

32      Permezz ta’ posta elettronika tad‑9 ta’ Lulju 2019, ir-rikorrenti kkomunikat l-osservazzjonijiet tagħha fuq ir-rapport ta’ investigazzjoni.

33      Fl‑10 ta’ Lulju 2019, ir-rikorrenti nstemgħet mid-Direttur Ġenerali tal-Persunal skont l-Artikolu 3(1) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal u tal-Artikolu 3 tad-dispożizzjonijiet ġenerali ta’ implimentazzjoni.

34      Permezz ta’ ittra tat‑8 ta’ Novembru 2019, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament informa lir-rikorrenti bid-deċiżjoni tiegħu li ma jafx lill-Bord Dixxiplinari, peress li “kien hemm lok li jittieħdu inkunsiderazzjoni kemm il-kundizzjonijiet partikolarment diffiċli li fihom [hija kienet] eżerċitat il-funzjonijiet [tagħha], f’kuntest ta’ kriżi umanitarja fil-gżejjer Griegi li jinvolvu fil-livell operattiv risposti immedjati, kif ukoll il-fatt [li hija] intervjeniet biss fi tmiem iż-żewġ proċeduri inkwistjoni, rispettivament xahar u xahrejn qabel it-terminu tagħhom”. Barra minn hekk, huwa informah li madankollu kellu l-intenzjoni li jimponilu ċanfira talli ma indikax lill-ġerarkija tiegħu jew lill-awtoritajiet kompetenti s-sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ osservanza tar-Regolament Finanzjarju u b’hekk naqas mill-obbligi li jirriżultaw mill-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal. Konsegwentement, huwa stedinha tibgħatilha l-kummenti eventwali tagħha skont l-Artikolu 11 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal.

35      Permezz ta’ posta elettronika tat‑22 ta’ Novembru 2019, ir-rikorrenti bagħtet l-osservazzjonijiet tagħha lis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament.

36      Permezz ta’ deċiżjoni tad‑19 ta’ Diċembru 2019 (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”), ikkomunikata permezz ta’ ittra tad‑9 ta’ Jannar 2020, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament impona ċanfira fuq ir-rikorrenti talli ma “indikax lill-ġerarkija tagħha jew lill-awtoritajiet kompetenti s-sitwazzjonijiet ta’ nuqqas ta’ osservanza tar-Regolament Finanzjarju, li [kienu] jirrigwardaw il-ksur tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal”.

37      L-ittra li biha din id-deċiżjoni ġiet ikkomunikata lir-rikorrenti kienet tindika dan li ġej:

“Qabel nieħu d-deċiżjoni tiegħi, minbarra l-provi kollha tal-proċess, analizzajt b’attenzjoni ħafna dawk li bagħttilna fl-ittra tiegħek tat-22 ta’ Novembru li fiha intom tinsintek fuq il-kuntest partikolari, marka ta’ emerġenza marbuta ma’ kriżi umanitarja, waqt il-missjoni tiegħek mal-EASO. Għal dan il-għan, intom, b’mod partikolari, ir-rikors regolari ħafna għall-proċeduri ta’ eċċezzjoni għall-għoti ta’ kuntratti f’dan il-kuntest u l-fatt li inti rċevejt mill-kollegi tiegħek responsabbli mill-kuntratti u mill-operazzjonijiet tal-assigurazzjoni li kollox kien konformi mar-rekwiżiti leġiżlattivi. Innota wkoll li, fil-fehma tiegħek, l-intervent tiegħek fil-fajls kien limitat u li għalhekk l-ammont ta’ xogħol tiegħek kien kbir ħafna.

Huwa għal din ir-raġuni li jiena iddeċidejt dwar din is-sanzjoni, ta’ severità dgħajfa fid-dawl tal-fatti li qed jiġu kkritikati inti, filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni b’mod sħiħ, minn naħa, il-kundizzjonijiet partikolarment diffiċli li fihom inti għandek tassumi l-funzjonijiet tiegħek u, min-naħa l-oħra, il-fatt li inti saret biss fi tmiem il-proċedura u li għalhekk inti ma tistax tinżamm responsabbli għall-għażliet inizjali għall-għoti ta’ kuntratti. Fl-aħħar nett, irrid nammetti li r-rekord ta’ servizz tiegħek għall-Parlament Ewropew kienu barra minn hekk impekkabbli.”

38      Fl-10 ta’ April 2020, ir-rikorrenti ressqet, ilment kontra d-deċiżjoni kkontestata, abbażi tal-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal.

39      Permezz ta’ deċiżjoni tal‑15 ta’ Settembru 2020 (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni li tiċħad l-ilment”), innotifikata lir-rikorrenti fl-istess jum, il-President tal-Parlament ċaħad l-ilment.

40      Fid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment, il-President tal-Parlament ikkunsidra dan li ġej:

“[M]a jirriżulta mill-fajl u b’mod partikolari mid-dikjarazzjonijiet magħmula mill-klijent tiegħek li hija segwiet l-istruzzjoni ġenerali inerenti għall-funzjoni tagħha, li kienet li tagħti segwitu għall-fajls finanzjarji li kienu sottomessi lilha, mingħajr ma daħlet fil-mertu ta’ dawn l-istess fajls, minkejja li l-użu ta’ proċeduri ta’ eċċezzjoni kien sistematiku. Barra minn hekk, il-klijenta tiegħek iddikjarat li ħassitha obbligata mis-superjuri tagħha li tiffinalizza x-xogħol mibdi mill-kollegi tagħha, li d-Direttur Eżekuttiv kien kiber u insista b’mod qawwi għall-implimentazzjoni tal-proġetti għal Settembru 2017 u li ried jaċċellera l-proċeduri bi prezzijiet kollha. Minn dan jirriżulta li l-eżistenza ta’ ordnijiet fis-sens tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal hija stabbilita.

[I]l-klijenta tagħkom, ġurista ta’ taħriġ, kellu jinduna, mill-qari tal-Artikolu 104 tar-Regolament Finanzjarju (ir-Regolament Nru 966/2012) u tal-Artikolu 134(1)(ċ) tar-regoli tal-applikazzjonitar-Regolament Finanzjarju applikabbli fiż-żmien tal-fatti (ir-Regolament Nru 1268/2012), l-irregolaritajiet u l-konsegwenzi li dawn l-irregolaritajiet setgħu jwasslu għalihom. Bħala ġurista, hija kellha tkun taf bil-prinċipju ta’ interpretazzjoni ta’ testi ġuridiċi li l-eċċezzjonijiet għar-regoli ġenerali għandhom jiġu interpretati b’mod restrittiv. Issa, l-Artikolu 104 tar-Regolament Finanzjarju għandu jinqara flimkien mal-Artikolu 134(1)(ċ) tar-regoli tal-applikazzjoniċċitati iktar ’il fuq, li jitkellem dwar “sa fejn strettament meħtieġ” u “urġenza estrema li tirriżulta minn avvenimenti imprevedibbli”, li kellu javża lill-klijent tiegħek, iktar u iktar peress li hija kienet taf bl-eżistenza ta’ 36 nota ta’ eċċezzjoni fl-2016, li juri rikors sistematiku li kien diffiċli li jkun kompatibbli mal-formulazzjoni taż-żewġ dispożizzjonijiet iċċitati iktar ’il fuq.

[…]”

II.    Ilproċedura u ttalbiet tal-partijiet

41      Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil‑21 ta’ Diċembru 2020, ir-rikorrenti ppreżentat dan ir-rikors.

42      Permezz ta’ ittra ppreżentata fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fil‑21 ta’ Jannar 2021, ir-rikorrenti ressqet talba intiża sabiex tikseb l-anonimat. Il-Qorti Ġenerali laqgħat din it-talba b’deċiżjoni tal‑4 ta’ Frar 2021.

43      Ir-risposta, ir-replika u l-kontroreplika ġew ippreżentati, rispettivament, fl‑24 ta’ Marzu, fis‑7 ta’ Mejju u fil‑21 ta’ Ġunju 2021.

44      Fuq proposta tar-Raba’ Awla, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet, skont l-Artikolu 28 tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, li tibgħat il-kawża quddiem kulleġġ ġudikanti estiż.

45      Fuq proposta tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla Estiża) iddeċidiet li tiftaħ il-fażi orali tal-proċedura.

46      Permezz ta’ ittri tad‑9 ta’ Awwissu, tal‑14 ta’ Ottubru u tal‑10 ta’ Novembru 2021, fuq proposta tal-Imħallef Relatur, il-Qorti Ġenerali (Ir-Raba’ Awla), fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 89 tar-Regoli tal-Proċedura, stiednet lill-Parlament jipproduċi ċerti dokumenti u għamel xi mistoqsijiet lill-partijiet. Dawn tal-aħħar wieġbu għat-talbiet fit-terminu impost.

47      Is-sottomissjonijiet orali tal-partijiet u r-risposti tagħhom għad-domandi orali magħmulin mill-Qorti Ġenerali nstemgħu waqt is-seduta tas-26 ta’ Novembru 2021.

48      Ir-rikorrenti titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tannulla d-deċiżjoni kkontestata u, sa fejn meħtieġ, id-deċiżjoni li ċaħdet l-ilment;

–        tikkundanna lill-Parlament għall-ispejjeż.

49      Il-Parlament jitlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha:

–        tiċħad ir-rikors bħala parzjalment inammissibbli u bħala parzjalment infondat;

–        sussidjarjament, tiċħad ir-rikors bħala infondat;

–        tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż kollha.

III. Iddritt

A.      Fuq issuġġett talkawża

50      Fl-ewwel kap tat-talbiet tagħha, ir-rikorrenti titlob l-annullament, sa fejn ikun meħtieġ, tad-deċiżjoni li tiċħad l-ilment.

51      Skont il-ġurisprudenza, talbiet għal annullament diretti formalment kontra d-deċiżjoni ta’ ċaħda ta’ lment għandhom l-effett li l-Qorti Ġenerali tiġi adita bl-att li kontrih ikun tressaq l-ilment meta l-imsemmija talbiet ikunu, bħala tali, neqsin minn kontenut awtonomu (sentenza tas‑6 ta’ April 2006, Camós Grau vs Il-Kummissjoni, T-309/03, EU:T:2006:110, punt 43, ara wkoll, is-sentenza tat‑13 ta’ Lulju 2018, Curto vs Il-Parlament, T-275/17, EU:T:2018:479, punt 63 u l-ġurisprudenza ċċitata).

52      F’dan il-każ, peress li d-deċiżjoni li tiċħad l-ilment sempliċement tikkonferma d-deċiżjoni kkontestata, billi tispeċifika r-raġunijiet insostenn tagħha, għandu jiġi kkonstatat li t-talbiet għall-annullament tad-deċiżjoni li tiċħad l-ilment huma nieqsa minn kontenut awtonomu u li għalhekk ma hemmx lok li tingħata deċiżjoni speċifikament dwarhom. Madankollu, fl-eżami tal-legalità tad-deċiżjoni kkontestata, huwa neċessarju li tittieħed inkunsiderazzjoni l-motivazzjoni li tinsab fid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment, peress li din il-motivazzjoni hija meqjusa li tikkoinċidi ma’ dik tad-deċiżjoni kkontestata (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑30 ta’ April 2019, Wattiau vs Il-Parlament, T-737/17, EU:T:2019:273, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).

53      Jagħmlu wkoll parti mill-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata l-kunsiderazzjonijiet li jinsabu fl-ittra tad‑9 ta’ Jannar 2020, li permezz tagħha din id-deċiżjoni ġiet ikkomunikata lir-rikorrenti. Fil-fatt, id-deċiżjoni kkontestata u l-ittra ta’ akkumpanjament tagħha jirriżultaw it-tnejn mis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament u ntbagħtu fl-istess jum lir-rikorrenti.

B.      Fuq ilmotivi u largumenti invokati

54      Ir-rikorrenti tinvoka żewġ motivi. L-ewwel motiv huwa bbażat fuq żball manifest ta’ evalwazzjoni u fuq il-ksur tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal u jinkludi tliet partijiet. Fir-rigward tat-tieni motiv, dan huwa bbażat fuq nuqqas ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata fir-rigward tar-raġunijiet li għalihom ir-rikorrenti kienet taf jew kellha tkun taf li r-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU 2012, L 298, p. 1, iktar ’il quddiem ir-“Regolament Finanzjarju”) u r-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1268/2012 tad‑29 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli tal-applikazzjoni tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU 2012, L 362, p. 1, iktar ’il quddiem ir-“regoli tal-applikazzjoni”) kienu ġew miksura.

1.      Fuq lobbligu ta’ senjalazzjoni li jinsab flArtikolu 21a tarRegolamenti tal-Persunal

55      L-Artikolu 21a(1) tar-Regolamenti tal-Persunal, li, skont il-Parlament, ir-rikorrenti naqset milli twettaq, jipprevedi dan li ġej:

“1. Uffiċjal li jirċievi ordnijiet li jikkunsidra li huma irregolari jew x’aktarx se joħolqu diffikoltajiet serji għandu jinforma s-superjur ta’ fuqu, li għandu, jekk l-informazzjoni tingħata bil-miktub, iwieġeb bil-miktub. Suġġett għall-paragrafu 2, jekk is-superjur ta’ fuqu jikkonferma l-ordnijiet u l-uffiċjal jemmen li t-tali konferma ma tikkostitwix risposta raġonevoli għar-raġunijiet għat-tħassib tiegħu, l-uffiċjal għandu jirreferi l-kwestjoni bil-miktub lill-awtorità tal-ġerarkija ta’ fuqħa eżatt. Jekk ta’ l-aħħar jikkonferma l-ordnijiet bil-miktub, l-uffiċjal għandu jwettaqhom, sakemm ma jidhrux fiċ-ċar li huma illegali, jew jikkostitwixxu ksur fl-istandards relevanti ta-sigurtà.

2. Jekk is-superjur ta’ fuqu eżatt, jikkunsidra li l-ordnijiet għandhom ikun esegwiti minnufih, l-uffiċjal għandu jwettaqhom, sakemm ma jidhrux fiċ-ċar li huma illegali, jew jikkostitwixxu ksur fl-istandards relevanti ta-sigurtà. Fuq it-talba ta’ l-uffiċjal, is-superjur ta’ fuqu eżatt għandu jkun obbligat li jagħti t-tali ordnijiet bil-miktub.

3. Uffiċjal li jinforma lis-superjuri tiegħu dwar ordnijiet li kkunsidra li kienu irregolari jew li x’aktarx iwasslu għal diffikultajiet serji ma għandu jsofri l-ebda preġudizzju f’dak ir-rigward.’;”

56      Il-paragrafu 1 ta’ din id-dispożizzjoni, minn naħa, jippermetti lil uffiċjal li jkun irċieva ordni li jidhirlu li huwa illegali jaħrab minnu permezz tal-osservanza tal-proċedura li hija deskritta fih u, min-naħa l-oħra, joħloq fir-rigward ta’ dan l-uffiċjal obbligu li jindika dan l-ordni lis-superjuri tiegħu billi jsegwi l-istess proċedura.

57      Huwa dan it-tieni aspett tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal li huwa inkwistjoni f’din il-kawża.

2.      Fuq ilkontenut taddeċiżjonijiet dixxiplinari li jikkonċernaw nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt lArtikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal

58      Għandu jitfakkar li l-Artikolu 41(2)(ċ) tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 296 TFUE u t-tieni paragrafu tal-Artikolu 25 tar-Regolamenti tal-Persunal għandhom l-għan, minn naħa, li jipprovdi lill-persuna kkonċernata indikazzjoni suffiċjenti sabiex tevalwa l-fondatezza tal-att li jikkawżalha preġudizzju u min-naħa l-oħra, sabiex tirrendi possibbli l-istħarriġ ġudizzjarju (sentenzi tas‑26 ta’ Novembru 1981, Michel vs Il-Parlament, 195/80, EU:C:1981:284, punt 22, u tad-19 ta’ Novembru 2014, EH vs Il-Kummissjoni, F-42/14, EU:F:2014:250, punt 130).

59      Il-kwistjoni dwar jekk deċiżjoni li timponi sanzjoni dixxiplinari tissodisfax dawn ir-rekwiżiti għandha tiġi evalwata fid-dawl mhux biss tal-formulazzjoni tagħha, iżda wkoll tal-kuntest tagħha kif ukoll tar-regoli ġuridiċi kollha li jirregolaw il-qasam ikkonċernat (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tad‑19 ta’ Mejju 1999, Connolly vs Il-Kummissjoni, T-34/96 u T-163/96, EU:T:1999:102, punt 93, u tal-21 ta’ Ottubru 2015, AQ vs Il-Kummissjoni, F-57/14, EU:F:2015:122, F-57/14, punt 113).

60      Skont il-ġurisprudenza, ma huwiex meħtieġ li l-Awtorità tal-Ħatra (iktar ’il quddiem l-“Awtorità tal-Ħatra”) li tieħu deċiżjoni fil-qasam dixxiplinari tiddiskuti b’mod sistematiku l-punti kollha ta’ fatt u ta’ liġi li jkunu tqajmu mill-persuna kkonċernata matul il-proċedura (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tad‑19 ta’ Mejju 1999, Connolly vs Il-Kummissjoni, T-34/96 u T-163/96, EU:T:1999:102, punt 93, u tat‑30 ta’ Mejju 2002, Onidi vs Il-Kummissjoni, T-197/00, EU:T:2002:135, punt 156). Fil-fatt, fin-nuqqas ta’ dan, l-amministrazzjoni tkun obbligata twieġeb għall-argument tal-uffiċjal, anki jekk dan ikun mingħajr limiti u mingħajr ebda rilevanza.

61      Min-naħa l-oħra, mill-ġurisprudenza huwa meħtieġ li l-Awtorità tal-Ħatra ssemmi b’mod preċiż f’tali deċiżjoni l-fatti allegati kontra l-uffiċjal kif ukoll il-kunsiderazzjonijiet li wassluha tagħżel is-sanzjoni li ġiet imposta (sentenza tal‑21 ta’ Ottubru 2015, AQ vs Il-Kummissjoni, F-57/14, EU:F:2015:122, punt 113).

62      Fil-każ fejn in-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu li huwa akkużat bih uffiċjal jikkonsisti fi ksur tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, ir-regoli mfakkra fil-punti 58 sa 61 iktar ’il fuq jobbligaw lill-Awtorità tal-Ħatra tindika kif, fil-fehma tagħha, kienet tikkonsisti l-irregolarità tal-ordni li l-uffiċjal ikkonċernat ma jkunx informa lis-superjuri tiegħu u r-raġunijiet li għalihom dan l-ordni kellu jidher li huwa vvizzjat b’tali irregolarità, u b’hekk jobbligah jindika dan. Fil-fatt, dawn l-elementi jikkostitwixxu n-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu allegat fil-konfront tal-uffiċjal.

63      Barra minn hekk, l-Awtorità tal-Ħatra għandha ssemmi fid-deċiżjoni dixxiplinari ċ-ċirkustanzi attenwanti u aggravanti li jiġġustifikaw l-għażla tas-sanzjoni, b’mod li l-qorti tkun tista’ tivverifika, meta tiġi indirizzata lilha talba f’dan is-sens, li din ma tkunx manifestament sproporzjonata meta mqabbla man-nuqqas li bih hija akkużata l-persuna kkonċernata.

64      Fin-nuqqas ta’ referenzi ċċitati fil-punti 62 u 63 iktar ’il fuq, ikun impossibbli għall-persuna kkonċernata li teżerċita b’mod effikaċi d-drittijiet tad-difiża tagħha. Konsegwentement, fuq il-punti kkonċernati, riferiment ġenerali għad-dokumenti tal-proċedura dixxiplinari, li fihom diversi elementi oħra, ma huwiex suffiċjenti.

3.      Fuq lewwel motiv

65      L-ewwel motiv jinkludi tliet partijiet li fihom ir-rikorrenti ssostni li l-Parlament kiser l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal u wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni meta kkunsidra li hija kienet irċeviet ordni fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni (l-ewwel parti), billi kkunsidra li hija kienet taf jew kellha tkun taf li r-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta’ applikazzjoni tiegħu kienu ġew miksura (it-tieni parti) u billi imponiet fuqha sanzjoni dixxiplinari (it-tielet parti).

a)      Fuq lewwel parti talewwel motiv

66      Fl-ewwel parti tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti tqis li l-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament kisret l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal u wettqet żball manifest ta’ evalwazzjoni, minħabba li hija ma kinitx irċeviet ordni speċifika mid-Direttur Eżekuttiv tal-EASO li jiffirma n-noti tal-11 ta’ Mejju u tal‑11 ta’ Ġunju 2017 (iktar ’il quddiem in- “noti kontenzjużi”), iżda li, billi ffirmat dawn in-noti, hija llimitat ruħha li taqdi l-funzjonijiet tagħha.

67      Fir-risposta, il-Parlament isostni li, kemm għall-immobbli ta’ Chios kif ukoll għall-immobbli ta’ Lesbos, mid-dikjarazzjonijiet magħmula mir-rikorrenti matul l-investigazzjoni, minn posta elettronika tad-Direttur Eżekuttiv tal‑1 ta’ April 2017 u mir-rikors, jirriżulta li l-intervent tagħha fl-għoti tal-kuntratti kien ippreċedut minn “istruzzjonijiet preċiżi” tad-Direttur Eżekuttiv tal-EASO, li kkostitwixxew ordnijiet għar-rikorrenti fis-sens tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal.

68      Fir-replika, ir-rikorrenti ssostni li dan l-argument huwa inammissibbli peress li jinkludi sostituzzjoni tal-motivi meta mqabbla ma’ dawk li jinsabu fid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment. F’din tal-aħħar, il-President tal-Parlament afferma li mill-fajl u mid-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti jirriżulta li hija kienet segwiet “l-istruttorja ġenerali” inerenti għall-funzjoni tagħha, li kienet li tagħti segwitu għall-fajls finanzjarji li kienu sottomessi lilha, mingħajr ma eżaminat il-mertu ta’ dawn l-istess fajls, minkejja li l-użu ta’ proċeduri ta’ eċċezzjoni kien sistematiku.

69      Fir-rigward tal-mertu, ir-rikorrenti tqis li d-dokumenti ċċitati mill-Parlament fir-risposta ma jurux li hija rċeviet mingħand id-Direttur Eżekuttiv tal-EASO ordni fis-sens tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal.

70      Il-Parlament jikkontesta dawn iż-żewġ l-argumenti.

1)      Fuq l-ammissibbiltà tal-argumenti żviluppati mill-Parlament fir-risposta

71      Skont il-ġurisprudenza applikabbli fil-qasam tas-servizz pubbliku, l-istituzzjoni konvenuta ma hijiex awtorizzata tissostitwixxi l-motivazzjoni inizjali żbaljata tal-att ikkontestat b’motivazzjoni kompletament ġdida, iżda hija tista’, fil-mori tal-kawża, tipprovdi preċiżazzjonijiet għall-motivi esposti preċedentement (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-24 ta’ April 2017, HF vs Il-Parlament, T-584/16, EU:T:2017:282, punt 132 u l-ġurisprudenza ċċitata).

72      F’dan il-każ, fid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment, il-President tal-Parlament ikkunsidra li l-eżistenza ta’ ordni fis-sens tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal kienet stabbilita mhux biss għaliex mill-fajl kien jirriżulta, u b’mod partikolari mid-dikjarazzjonijiet magħmula mir-rikorrenti, li hija kienet “segwiet l-istruzzjoni ġenerali inerenti għall-funzjoni tagħha, li kienet li tagħti segwitu għall-fajls finanzjarji li kienu ġew ippreżentati lilha, mingħajr ma daħlet fil-mertu ta’ dawn l-istess fajls” iżda wkoll minħabba li hija kienet iddikjarat “li hija kienet ħassitha li kienet obbligata mill-ġerarkija tagħha li tiffinalizza x-xogħol mibdi mill-kollegi tagħha, li d-Direttur Eżekuttiv kien imbotta u insista b’mod qawwi għall-implimentazzjoni tal-proġetti għal Settembru 2017 u li ried jaċċellera l-proċeduri bi prezzijiet kollha”.

73      Hija din l-affermazzjoni kollha u mhux biss l-ewwel parti tagħha li l-Parlament ippreċiża meta indika fir-risposta li mid-diversi dokumenti msemmija fil-punt 67 iktar ’il fuq kien jirriżulta li r-rikorrenti kienet irċeviet istruzzjonijiet preċiżi mid-Direttur Eżekuttiv tal-EASO.

74      Għaldaqstant, għandu jiġi kkunsidrat li, billi għamel dawn il-preċiżazzjonijiet fir-risposta, il-Parlament ma ssostitwixxiex il-motivazzjoni li tinsab fid-deċiżjoni kkontestata b’motivazzjoni li tkun ġdida fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 71 iktar ’il fuq.

75      Minn dan isegwi li l-argument żviluppat mill-Parlament fil-kuntest tar-risposta għandu jitqies li huwa ammissibbli.

2)      Fuq il-fondatezza tal-ewwel parti tal-ewwel motiv

76      Fir-risposta, il-Parlament jispjega li, sabiex jistabbilixxi li r-rikorrenti kienet irċeviet ordni fis-sens tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, huwa bbaża ruħu fuq l-elementi li ġejjin:

–        ittra tal‑1 ta’ April 2017 tad-Direttur Eżekuttiv tal-EASO, li kienet tinkludi struzzjonijiet diretti u preċiżi dwar il-proċedura li għandha tiġi segwita u l-għażla tal-bini;

–        id-dikjarazzjoni magħmula mir-rikorrenti fl-osservazzjonijiet tagħha tas‑17 ta’ Awwissu 2018 fuq is-sunt tal-fatti tal-OLAF, li tgħid li “[i] l-proċedura [kienet] saret mid-dipartimenti ‘Amministrazzjoni’ u ‘Operazzjonijiet’, u hija kienet immexxija b’mod qawwi mid-Direttur Eżekuttiv skont l-iskambji diretti tiegħu mal-awtoritajiet Griegi fl-ogħla livell”;

–        id-dikjarazzjoni magħmula mir-rikorrenti waqt il-laqgħa tat‑9 ta’ Lulju 2019 li saret fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva, li tgħid li d- “direttur tagħha [kien] sema’ lill-Gvern Grieg sabiex isib bini”, li d-direttorat tagħha “[kien indirizzalha] talbiet urġenti għall-firma tad-dokumenti”, li “hija [ħasset] obbligata li tiffinalizza x-xogħol mibdi mill-kollegi tagħha billi tiffirma”, li hija kienet ġiet “mitluba għall-ewwel darba, fix-xahar ta’ Mejju 2017, għal firma ta’ emenda għall-kuntratt, u iktar tard f’Ġunju 2017, għall-firma ta’ nota ta’ eċċezzjoni ġdida”;

–        l-affermazzjoni tar-rikorrenti li tinsab fl-osservazzjonijiet tagħha tad-9 ta’ Lulju 2019 fuq ir-rapport ta’ investigazzjoni amministrattiva, li tgħid li, “[m] inħabba f’Chios, id-Direttur Eżekuttiv kien qiegħed jipprova b’insistenza sabiex in-nota ta’ eċċezzjoni tiġi ffirmata”.

77      Minn dawn l-elementi jirriżulta li d-Direttur Eżekuttiv tal-EASO, li kien is-superjur ġerarkiku tar-rikorrenti, ta istruzzjonijiet sabiex iċ-ċaqliq tal-uffiċċji ta’ Lesbos u ta’ Chios isir mill-iktar fis possibbli, sabiex dawn l-istruzzjonijiet waslu għand ir-rikorrenti, anki b’mod indirett, u li dawn kienu jwasslu sabiex din tal-aħħar tiffirma n-noti inkwistjoni, li kien jikkostitwixxi obbligu għaliha fil-kuntest tal-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħha. Dawn l-elementi jikkostitwixxu ordni fis-sens tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal.

78      Kif irrileva l-Parlament, din il-konklużjoni hija kkorroborata mill-punt 34 tar-rikors, li fih ir-rikorrenti ddikjarat li “id-direttur eżekuttiv tal-EASO kien, fl-aħħar tal-2016, ħa d-deċiżjoni li jibda proċeduri ta’ eċċezzjoni sabiex fiżikament iċaqlaq is-sostenn operattiv tal-EASO u tas-servizz Grieg ta’ ażil barra mill-imsemmija hotspots”.

79      Madankollu, din il-konklużjoni hija kkontestata mir-rikorrenti.

80      Fl-ewwel lok, hija ssostni li l-posta elettronika tad-Direttur Eżekuttiv tal-EASO tal‑1 ta’ April 2017 intbagħtet lill-partijiet kollha kkonċernati mis-sitwazzjoni fl-kampijiet għar-refuġjati u miċ-ċaqliq taċ-ċentri ta’ pproċessar tal-fajls ta’ ażil barra minn dawn u li, jekk wieħed jassumi li din il-posta elettronika kienet tinkludi struzzjonijiet, dawn kienu intiżi għal A, li tniżżlu mid-dipartiment “Operazzjonijiet”, li barra minn hekk irrispondiehom fit‑3 ta’ April 2017, mingħajr ma kkopjawha. Barra minn hekk, il-posta elettronika tal‑1 ta’ April 2017 kienet tikkonċerna l-gżira ta’ Chios, u mhux dik ta’ Lesbos.

81      F’dan ir-rigward, għandu qabelxejn jiġi rrilevat li l-posta elettronika tal‑1 ta’ April 2017 fiha struzzjonijiet dwar it-trasferiment tal-uffiċċji barra mill-kampijiet għar-refuġjati u li r-rikorrenti tagħmel parti mid-destinatarji tagħha bl-istess mod bħall-kapijiet tad-dipartimenti l-oħra. Għalkemm huwa minnu li, inizjalment, huwa kien jinteressa prinċipalment lil A, li kienet tmexxi d-Dipartiment tal-“Operazzjonijiet” u, f’dan ir-rigward, kellha tiffirma n-nota mitluba, huwa sussegwentement ikkonċerna wkoll lir-rikorrenti meta ntalbet tissostitwixxi lil din tal-aħħar.

82      Sussegwentement, ma huwiex eżatt li l-posta elettronika ta’ A tat‑3 ta’ April 2017 li segwa kienet ittra ta’ tweġiba għall-posta elettronika tal‑1 ta’ April 2017. Il-posta elettronika tat‑3 ta’ April 2017 kienet intiża sabiex jiġu eżegwiti l-istruzzjonijiet tad-direttur eżekuttiv mill-persuni kompetenti. Peress li, f’dak il-mument, ir-rikorrenti ma kinitx inkarigata minn din l-eżekuzzjoni, ma kienx anormali li A ma kinitx irriżervat kopja għalih.

83      Fl-aħħar, għalkemm il-posta elettronika tal‑1 ta’ April 2017 kien jirrigwarda prinċipalment lill-gżira ta’ Chios, dan kien jikkonċerna wkoll lill-gżira ta’ Lesbos, peress li fis-seba’ paragrafu tiegħu jindika li “[i]l-Ministru Mouzalas enfasizza l-importanza u l-urġenza tal-implimentazzjoni ta’ spazji ta’ uffiċċji barra mill-kampijiet ta’ Chios u ta’ Lesbos, u żgura li l-Gvern Grieg jagħti l-appoġġ tiegħu billi jieħu l-miżuri neċessarji kollha”.

84      Għalhekk l-ewwel argument tar-rikorrenti għandu jiġi miċħud.

85      Fit-tieni lok, ir-rikorrenti ssostni li t-“talbiet urġenti għall-firma ta’ dokumenti” li hija semmiet waqt l-intervista tagħha tas‑7 ta’ Marzu 2019 fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva ma kinux jagħmlu riferiment għan-noti inkwistjoni, iżda kienu jagħmlu parti minn kumment ġenerali, dwar il-kuntest ta’ urġenza li fih hija kellha tiffirma mijiet ta’ dokumenti ta’ natura finanzjarja. Barra minn hekk, dawn it-talbiet ma kinux ġejjin mid-direttur eżekuttiv tal-EASO, iżda mid-dipartiment “Amministrazzjoni” u, b’mod iktar speċifiku, mis-setturi “Finanzi” u “Kuntratti pubbliċi” tagħha.

86      Bl-istess mod, meta r-rikorrenti ddikjarat, matul din l-istess intervista, li “[hija kienet] intalbet għall-ewwel darba, fix-xahar ta’ Mejju 2017 għall-iffirmar ta’ emenda [għall-] kuntratt [ta’ Lesbos], imbagħad fix-xahar ta’ Ġunju 2017, [li] [kienet] intalbet tiffirma nota ta’ eċċezzjoni ġdida [għal Chios]”, hija kienet irreferiet ukoll għal talbiet tad-dipartiment “Amministrazzjoni”, u mhux mid-direttur eżekuttiv tal-EASO, kif jirriżulta mit-tweġiba kollha tagħha.

87      Kuntrarjament għal dak li jidher li tikkunsidra r-rikorrenti, ma huwiex meħtieġ mill-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal li l-ordni ivvizzjata b’irregolarità tiġi indirizzata formalment, direttament u individwalment lill-uffiċjal jew lill-membru tal-persunal ikkunsidrat bħala li naqas minn din id-dispożizzjoni, iżda huwa biżżejjed li dan kien obbligat jeżegwixxi att illegali permezz tat-teħid ta’ konjizzjoni tal-istruzzjonijiet li joriġinaw mill-ġerarkija tagħha.

88      Konsegwentement, il-fatt li t-talba għall-firma tan-noti inkwistjoni saret mid-dipartiment “Amministrazzjoni” u mhux direttament mid-Direttur Eżekuttiv tal-EASO huwa irrilevanti, peress li huwa evidenti, mill-qari tal-elementi l-oħra rrilevati mill-Parlament, li l-persuni ta’ dan id-dipartiment kienu jaġixxu wara istruzzjonijiet mogħtija minn dan id-direttur sabiex iħaffu l-implimentazzjoni tal-proġetti kkonċernati.

89      Bl-istess mod, ftit jimporta li t-talbiet għal firem ma kinux jirrigwardaw speċifikament in-noti inkwistjoni, peress li dawn kienu jagħmlu parti minn dawn it-talbiet, fatt li ma huwiex ikkontestat mir-rikorrenti.

90      Konsegwentement, it-tieni l-argument tar-rikorrenti għandu jiġi miċħud.

91      Fit-tielet lok, ir-rikorrenti ssostni li, billi ddikjara fl-osservazzjonijiet tiegħu tad‑9 ta’ Lulju 2019 fuq ir-rapport ta’ investigazzjoni amministrattiva li, “[i]nkwantu għal Chios, id-direttur eżekuttiv kien qiegħed jimbotta b’insistenza sabiex in-nota ta’ eċċezzjoni tiġi ffirmata”, hija kienet tirreferi għall-kuntest ta’ urġenza li tirriżulta mill-pressjoni eżerċitata mill-Istati Membri u mill-Gvern Grieg.

92      Din il-kritika ma tneħħi xejn mill-konstatazzjoni li d-direttur eżekuttiv tal-EASO kien jistenna mingħand ir-rikorrenti li hija tiffirma n-nota tal‑11 ta’ Ġunju 2017 u li din il-firma kienet tikkostitwixxi, fil-fehma tagħha, obbligu.

93      Għaldaqstant, anki t-tielet argument tar-rikorrenti għandu jiġi miċħud.

94      F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkunsidrat li l-Parlament ma kisirx l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal u ma wettaqx żball manifest ta’ evalwazzjoni meta qies li r-rikorrenti kienet irċeviet ordni fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.

95      Għaldaqstant, l-ewwel parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda.

b)      Fuq ittieni parti talewwel motiv

96      Fit-tieni parti tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti ssostni li l-Parlament wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni meta kkunsidra fid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment li, bħala ġurista ta’ taħriġ, hija kienet taf jew kellha tkun taf, meta ffirmat in-noti inkwistjoni, li l-kundizzjonijiet meħtieġa mir-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 134(1)(c) tar-regoli tal-applikazzjoni tagħha ma kinux issodisfatti.

97      F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni, fl-ewwel lok, li l-EASO sabet ruħha f’sitwazzjoni ta’ urġenza imperattiva fis-sens tal-Artikolu 134(1)(ċ) tar-regoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju, li kien jippermettilha tirrikorri għall-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel, fit-tieni lok, li l-għażla ta’ din il-proċedura ma kienet is-suġġett ta’ ebda oġġezzjoni fi ħdan l-EASO u, fit-tielet lok, li hija kienet saret fi tmiem il-proċess deċiżjonali.

98      Skont l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, riprodott fil-punt 55 iktar’ il fuq, l-obbligu ta’ senjalazzjoni li għandu l-uffiċjal huwa suġġett għall-kundizzjoni li l-ordni li huwa rċieva “tidher” ivvizzjata b’irregolarità u, fil-każ fejn din l-ordni ġiet ikkonfermata mill-ġerarkija tiegħu, li huwa “jiddeċiedi” din il-konferma insuffiċjenti fir-rigward tal-motivi ta’ tħassib tiegħu.

99      F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li l-obbligu, għall-uffiċjal, li jindika l-ordni li jidhirlu li huwa vvizzjat b’irregolarità lill-ġerarkija tiegħu ma jistax ikun suġġett għall-fatt li din l-irregolarità jkollha natura manifesta. Fil-fatt, l-Artikolu 21a(1) tar-Regolamenti tal-Persunal jagħti effetti differenti lill-ordni li tidher ivvizzjata b’irregolarità u mal-ordni vvizzjata b’illegalità manifesta. Filwaqt li, fl-ewwel każ, l-uffiċjal li indika l-ordni li kien jidhirlu vvizzjat b’irregolarità huwa finalment marbut li jeżegwiha jekk dan jiġi kkonfermat mill-awtorità ġerarkika immedjatament superjuri, fit-tieni każ, huwa awtorizzat jevitaha minkejja tali konferma.

100    Madankollu, sempliċi dubju fir-rigward tar-regolarità tal-ordni rċevut mill-uffiċjal ma huwiex biżżejjed sabiex dan ikollu jindika dan lill-ġerarkija tiegħu. Fil-fatt, li kieku l-uffiċjal kellu l-obbligu, skont l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, li jinforma lis-superjur ġerarkiku dirett tiegħu u, jekk ikun il-każ, lill-awtorità ġerarkika immedjatament superjuri tiegħu, kull dubju li kien jinserixxi ordni rċevut lilu, il-funzjonament tal-amministrazzjoni jista’ jiġi ostakolat bit-tqegħid inkwistjoni ta’ numru kbir ta’ ordnijiet mogħtija mis-superjuri ġerarkiċi lil-impjegati tagħhom.

101    Għalhekk, ir-responsabbiltà dixxiplinari ta’ uffiċjal ma tistax tiġi stabbilita, minħabba nuqqas ta’ osservanza tal-obbligu previst fl-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, jekk l-amministrazzjoni ma tkunx f’pożizzjoni li tistabbilixxi, tal-inqas, li r-regolarità tal-ordni rċevuta kienet ta’ natura li tqajjem dubju serju għal dan l-uffiċjal, inkunsiderazzjoni b’mod partikolari tal-livell ta’ diliġenza mistenni minnu fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u taċ-ċirkustanzi li fihom l-ordni ġiet ikkomunikata lilu.

102    Għalhekk, sabiex jiġi evalwat jekk l-uffiċjal ikkonċernat kienx marbut li javża lis-superjur ġerarku tagħha b’ordni li jidhirlu li hija vvizzjata b’irregolarità skont l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni:

–        fl-ewwel lok, l-aċċessibbiltà u l-kumplessità tar-regoli applikabbli;

–        fit-tieni lok, it-taħriġ tal-uffiċjal, il-livell ta’ responsabbiltajiet tiegħu fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni Ewropea u l-esperjenza tiegħu;

–        fit-tielet lok, il-kuntest li fih din l-ordni ġiet riċevuta.

103    Huwa fil-mument meta ġie rċevut l-ordni li għandu jitqiegħed sabiex jiġi ddeterminat jekk dan setax joħloq dubju serju, li jobbliga lill-uffiċjal li jindikaha.

1)      Fuq l-aċċessibbiltà u l-kumplessità tar-regoli applikabbli

104    F’dan il-każ, mid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment jirriżulta li, jekk il-Parlament ikkunsidra li r-rikorrenti kienet taf jew kien imissha kienet taf li l-ordni rċevuta ma kinitx tosserva l-Artikolu 104 tar-Regolament Finanzjarju u l-Artikolu 134(1)(ċ) tar-regoli ta’ implementazzjoni tiegħu u, konsegwentement, li hija naqset mill-obbligu tagħha li tavża l-ġerarkija tagħha, dan kien għaliex hija kienet ġurista ta’ taħriġ u kienet taf li kien hemm preċedentement 36 nota ta’ eċċezzjoni, “li [tat] prova ta’ rikors sistematiku li kien diffiċilment kompatibbli mal-kliem taż-żewġ dispożizzjonijiet ċċitati iktar ’il fuq”.

105    Madankollu, dawn l-elementi ma jippermettux li jiġi kkunsidrat li r-rikorrenti kellha l-obbligu li tindika l-ordni allegatament illegali lill-ġerarkija tagħha.

106    Fil-fatt, il-kuntratti pubbliċi huma rregolati minn regoli kumplessi li l-għarfien tagħhom jista’ inqas u inqas ikun meħtieġ minn ġurista li jkun irċieva taħriġ ġenerali, peress li, kif jirriżulta mill-punt 5 tal-Artikolu 2(1) u mill-Artikolu 10(a) tagħha, id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas‑26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU 2014, L 94, p. 65), li tikkostitwixxi d-dritt komuni tal-kuntratti pubbliċi applikabbli fl-Istati Membri, ma tapplikax għall-kuntratti dwar proprjetà immobbli. F’dan ir-rigward, din id-direttiva hija differenti mir-Regolament Finanzjarju u mir-regoli ta’ applikazzjoni tiegħu, applikabbli f’dan il-każ.

107    Jekk ikun hemm bżonn, il-kumplessità tar-regoli dwar il-kuntratti pubbliċi tkun ikkonfermata mill-fatt li, fid-deċiżjoni li tiċħad l-ilment, il-Parlament ilmenta li r-rikorrenti ma indikatx lill-ġerarkija tagħha li l-ordni kienet tmur kontra l-Artikolu 134(1)(c) tar-regoli ta’ applikazzjoni tar-Regolament Finanzjarju, li jistabbilixxu l-kundizzjonijiet li għalihom huwa suġġett l-użu tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel f’każ ta’ urġenza imperattiva, iżda ma semmiex l-Artikolu 134(1)(g) tal-imsemmija regoli, li, għall-kuntratti ta’ proprjetà immobbli, tobbliga lill-awtorità kontraenti tipprospetta s-suq lokali, minkejja li, fl-atti tagħha – iżda mhux fid-deċiżjoni kkontestata – hija ssostni li din l-aħħar dispożizzjoni ġiet ukoll miksura mill-EASO. Dan in-nuqqas juri d-diffikultà kollha, għal avukat mhux speċjalizzat, li jikkontrolla l-aspetti kollha tal-qasam.

108    Barra minn hekk, il-fatt li s-36 nota ta’ eċċezzjoni kienu ġew stabbiliti qabel ma r-rikorrenti ffirmat in-noti inkwistjoni ma kienx biżżejjed sabiex ikun hemm dubju serju dwar ir-regolarità tal-ordni li kienet irċeviet. Fil-fatt, il-klassifikazzjoni ta’ dawn in-noti bħala “noti ta’ eċċezzjoni” ma kinitx tfisser li dawn kienu illegali, iżda biss li kienu intiżi li jiġġustifikaw l-użu ta’ proċedura ta’ għoti ta’ kuntratti pubbliċi differenti mill-proċedura miftuħa jew ristretta li, kif jindika l-Artikolu 104(5)(a) tar-Regolament Finanzjarju, hija applikabbli għal kull “xiri” imwettaq mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni.

109    Għall-kuntrarju, għandu jiġi kkunsidrat li l-frekwenza tar-redazzjoni tan-noti ta’ eċċezzjoni fi ħdan l-EASO kienet ta’ natura li tagħti x’tifhem lir-rikorrenti li l-kundizzjonijiet sabiex tintuża proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel kienu sodisfatti, fid-dawl taċ-ċirkustanzi li fihom l-EASO kellha taġixxi.

110    Għalhekk, il-motivi invokati mill-Parlament fid-deċiżjoni kkontestata sabiex jiġġustifikaw il-fatt li r-rikorrenti kienet taf jew kellha tkun taf li l-ordni li hija kienet irċeviet kienet illegali, u għalhekk li r-regolarità tiegħu kienet tippreżenta dubju serju, ma humiex fondati.

2)      Fuq it-taħriġ tal-uffiċjal, il-livell ta’ responsabbiltajiet tiegħu fi ħdan l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-Unjoni u l-esperjenza tiegħu

111    Il-Parlament isostni li l-funzjoni eżerċitata mir-rikorrenti kienet timplika, b’mod partikolari mill-informazzjoni li kellha aċċess għaliha, li hija kienet taf jew kellha tkun taf li l-ordni li hija kienet irċeviet kienet ivvizzjata b’irregolarità.

112    F’dan ir-rigward, il-Parlament jinvoka tliet argumenti.

113    Fl-ewwel lok, huwa sostna, waqt is-seduta, li, jekk ir-rikorrenti kienet taf jew kellha tkun taf li l-ordni kienet illegali, dan kien għaliex, peress li kienet taħbi fid-dipartiment “Operazzjonijiet” tal-EASO u ta’ min jawtorizza, il-livell ta’ responsabbiltajiet tagħha kien għoli.

114    Madankollu, din il-ġustifikazzjoni ma tissemmiex fid-deċiżjoni kkontestata, u dan minkejja li dan huwa element essenzjali sabiex jitqies li r-rikorrenti kienet marbuta b’obbligu ta’ senjalazzjoni skont l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal. Kif ġie indikat fil-punt 62 iktar ’il fuq, għandu fil-fatt jidher fid-deċiżjoni li timponi sanzjoni dixxiplinari għal ksur tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal l-elementi kollha li għalihom l-istituzzjoni kkunsidrat li l-ordni kontenzjuż kien jippreżenta dubju serju fir-rigward tal-legalità tagħha.

115    Fi kwalunkwe każ, għandu jiġi rrilevat li, meta ffirmat in-noti kontenzjużi, ir-rikorrenti kienet tniżżlet mid-dipartiment “Apparat fil-qasam tal-ażil” u li kienet intalbet tissostitwixxi kollega tagħha, kap tad-dipartiment “Operazzjonijiet”. Kif jirriżulta mill-Anness A 6 tar-rikors, ir-rikorrenti saret kap ad interim ta’ dan id-dipartiment tal-aħħar biss fis‑16 ta’ Lulju 2017, jiġifieri wara l-firma tan-noti inkwistjoni. Ma’ dan jiżdied li dan id-dipartiment ma kienx jgħix is-setturi “Finanzi” u “Kuntratti pubbliċi”, li kienu jaqgħu taħt id-dipartiment “Amministrazzjoni”.

116    Barra minn hekk, għalkemm huwa minnu li, bħala uffiċjal awtorizzanti, l-appellanti kellha responsabbiltà partikolari, deskritta mill-Artikolu 65(5) u mill-Artikolu 66(1) tar-Regolament Finanzjarju u mill-Artikolu 44(1) tad-Deċiżjoni Nru 20 tal-Kunsill tal-Amministrazzjoni tal-EASO, meħuda skont l-Artikolu 37 tar-Regolament Nru 439/2010, għandu jiġi kkonstatat li hija kienet ġiet innominata bħala tali fl‑20 ta’ April 2017, jiġifieri xi ġimgħat qabel ma tiffirma n-noti inkwistjoni u, għalhekk, li hija ma setgħetx tikseb, fil-mument ta’ dawn il-firem pubbliċi, esperjenza pubblika importanti. Barra minn hekk, kif irrilevat ir-rikorrenti waqt is-seduta, mill-Artikolu 44(2) u mill-Artikolu 45(1) tad-Deċiżjoni Nru 20 imsemmija iktar ’il fuq jirriżulta li l-uffiċjal awtorizzanti għandu jkun jista’ jibbaża ruħu fuq proċeduri ta’ kontrolli interni. F’dan il-każ, ma huwiex ikkontestat li n-noti inkwistjoni kienu ġew approvati mis-setturi “Finanzi” u “Kuntratti pubbliċi” tad-dipartiment “Amministrazzjoni” tal-EASO.

117    L-argument tal-Parlament imsemmi fil-punt 113 iktar ’il fuq għandu għalhekk jiġi miċħud.

118    Fit-tieni lok, il-Parlament sostna, fin-noti tiegħu u fis-seduta, li l-prova li r-rikorrenti kienet taf jew kellha tkun taf li l-ordni kienet irregolari u, għalhekk, li hija kienet obbligata li tavża s-superjuri tagħha ġiet prodotta mill-fatt li, fl-2018, ix-xogħlijiet ta’ żvilupp tal-immobbli ta’ Chios kienu s-suġġett ta’ proċedura normali u li, fix-xahar ta’ Awwissu 2018, hija kienet ħadet miżuri sabiex tirregolarizza l-proċeduri li jikkonċernaw iż-żewġ proprjetajiet immobbli.

119    Dan l-argument lanqas ma jidher fil-motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, minkejja li huwa mistenni jispjega r-raġunijiet li għalihom l-ordni kontenzjuża kellha tidher irregolari (ara l-punti 62 u 114 iktar ’il fuq).

120    Barra minn hekk, l-imsemmija aġġustamenti saru wara l-iffirmar tan-noti inkwistjoni, b’tali mod li, kuntrarjament għar-regola stabbilita fil-punt 103 iktar ’il fuq, dawn ma humiex relatati mal-kuntest li fih ġiet irċevuta l-ordni.

121    Fi kwalunkwe każ, għalkemm ir-rikorrenti rregolarizzat il-proċeduri differenti, dan ma huwiex għaliex, fil-mument tal-iffirmar tan-noti inkwistjoni, hija kienet taf li l-ordni kontenzjuża kienet illegali, iżda għaliex, f’Lulju u f’Awwissu 2017, żewġ kapijiet ġodda ġew maħtura fil-quċċata tas-setturi “Finanzi” u “Kuntratti pubbliċi” tad-dipartiment “Amministrazzjoni” tal-EASO, li ġibdu l-attenzjoni tagħhom fuq l-irregolaritajiet allegatament imwettqa. Barra minn hekk, f’Diċembru 2017, ir-rikorrenti kienet ġiet informata mill-OLAF li dan kien fetaħ investigazzjoni dwar irregolaritajiet u żbalji serji li twettqu mid-Direttur Eżekuttiv u minn membri oħra tal-persunal tal-EASO, b’mod partikolari fil-proċeduri ta’ kuntratti pubbliċi. B’mod iktar preċiż, fis‑17 ta’ Awwissu 2018, ir-rikorrenti sostniet l-osservazzjonijiet tagħha fuq is-sunt tal-fatti li kien ġie kkomunikat lilha mill-OLAF (ara l-punt 23 iktar ’il fuq).

122    L-argument tal-Parlament imsemmi fil-punt 118 iktar ’il fuq għandu għalhekk jiġi miċħud.

123    Fit-tielet lok, il-Parlament isostni, fir-risposta tiegħu, li l-kuntratt għall-immobbli ta’ Chios kien ġie konkluż kontra l-avviż ta’ uffiċjali superjuri.

124    Minbarra l-fatt li din l-affermazzjoni lanqas ma tidher fid-deċiżjoni kkontestata, iżda biss fis-sunt tal-fatti tal-OLAF, din ma ġietx ippreċiżata fil-bqija tal-proċedura. B’hekk, l-uffiċjali superjuri li kienu opponew il-proġett ma ġewx identifikati u ma ġiex stabbilit li r-rikorrenti kienet ġiet informata bl-opinjoni tagħhom.

125    L-argument tal-Parlament imsemmi fil-punt 123 iktar ’il fuq għandu għalhekk jiġi miċħud.

126    Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-elementi mressqa mill-Parlament f’dak li jikkonċerna l-funzjoni u r-responsabbiltajiet eżerċitati mir-rikorrenti fi ħdan l-EASO ma jippermettux li jiġi kkunsidrat li l-legalità tal-ordni li rċeviet din tal-aħħar kienet tippreżenta dubju serju u li, konsegwentement, hija kellha tindika dan lill-ġerarkija tagħha skont l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal.

3)      Fuq ilkuntest li fih ġiet aċċettata lordni

127    Peress li l-elementi invokati mill-Parlament ġew skartati, għandu jiġi rrilevat, sa fejn huwa neċessarju, li, fl-evalwazzjoni li huwa wettaq tal-aġir issanzjonat, il-Parlament ma ħax inkunsiderazzjoni, suffiċjentement skont il-liġi, meta dawn kellhom rwol determinanti fil-proċess tal-iffirmar tan-noti inkwistjoni, diversi ċirkustanzi li fihom l-ordni allegatament illegali seħħet.

128    Fl-ewwel lok, kif esponiet ir-rikorrenti fin-noti tagħha mingħajr ma dan ġie kkontestat mill-Parlament, id-dħul massiv ta’ migranti li jaħarbu mis-Sirja fi gwerra kien ħoloq kriżi migratorja u umanitarja, b’mod partikolari, fil-gżejjer Griegi ta’ Lesbos u ta’ Chios.

129    B’mod iktar speċifiku, nar kien iddisturba l-kamp għar-refuġjati ta’ Moria, li jinsab fuq il-gżira ta’ Lesbos, u l-irvellijiet kienu mmultiplikaw f’dan il-kamp kif ukoll f’dak ta’ Vial, li jinsab fuq il-gżira ta’ Chios, b’tali mod li l-kundizzjonijiet tax-xogħol kienu saru dejjem iktar perikolużi għall-persunal u l-esperti użati fuq dawn iż-żewġ gżejjer mill-Istati Membri, sal-punt li dawn kienu bdew ifakkru dan il-persunal u dawn l-esperti.

130    Dawn iċ-ċirkustanzi kienu jikkostitwixxu sitwazzjoni ta’ emerġenza, li tirriżulta min-neċessità li tiġi żgurata s-sigurtà tal-persunal u l-esperti użati fil-gżejjer ta’ Lesbos u ta’ Chios sabiex jiġġestixxu l-influss tal-migranti.

131    Fit-tieni lok, kif diġà ġie indikat fil-punt 116 iktar ’il fuq, l-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel kienet ġiet ivvalidata mis-setturi “Finanzi” u “Kuntratti pubbliċi” tad-dipartiment “Amministrazzjoni” tal-EASO, li kienu speċifikament inkarigati minn din il-kwistjoni. Barra minn hekk, huwa ma kien is-suġġett ta’ ebda oġġezzjoni min-naħa tal-Bord tad-Diretturi tal-EASO u lanqas tal-Kummissjoni Ewropea, irrappreżentata f’dan il-bord tad-diretturi. Għall-kuntrarju, dan tal-aħħar kien approva, kif jirriżulta mir-rapport ta’ attivitajiet tiegħu għas-sena 2016, is-36 nota ta’ eċċezzjoni stabbiliti matul is-sena kkonċernata.

132    Barra minn hekk, kif tenfasizza r-rikorrenti, il-firem tan-noti inkwistjoni seħħew wara proċess deċiżjonali deprezzat għal żmien twil. B’hekk, meta, fil‑11 ta’ Mejju 2017, ir-rikorrenti ffirmat in-nota dwar il-bini tal-gżira ta’ Lesbos b’sostituzzjoni ta’ A, l-għażla tal-bini kienet saret f’ittri ta’ Frar 2017 għal Lesbos u f’April 2017 għal Chios, kif jirriżulta mill-annessi mar-rikors A 19, A 20 u A 34. Barra minn hekk, in-nota tal‑11 ta’ Mejju 2017 dwar il-bini tal-gżira ta’ Lesbos ikkompletat l-ewwel nota ffirmata minn A fit-22 ta’ Frar preċedenti sabiex magħha żżid tnax-il spazji ta’ xogħol, tilħaq l-għanijiet assenjati mill-imsemmija nota u żgurat l-osservanza tal-istandards imposti mid-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas‑26 ta’ Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali (ĠU 2013, L 180, p. 60),

133    Fit-tielet lok, fil-mument tal-firma tan-noti inkwistjoni, ir-rikorrenti ltaqgħet ma’ ammont ta’ xogħol kbir ħafna minħabba l-fatt li hija kellha fl-istess ħin teżerċita l-funzjoni ta’ lasti tad-dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-ażil” tal-EASO u tiżgura, ċertament mal-kap tad-dipartiment “Amministrazzjoni”, il-ġestjoni ta’ kuljum tad-dipartiment “Operazzjonijiet”, li l-kap tiegħu, A, kienet assenti minħabba mard.

134    Din iċ-ċirkustanza ma kellhiex biss tittieħed inkunsiderazzjoni mill-Parlament bħala ċirkustanzi attenwanti sabiex tiġi ddeterminata s-sanzjoni li kellha tiġi imposta fuq ir-rikorrenti, iżda din kellha wkoll tittieħed inkunsiderazzjoni sabiex jiġi ddeterminat jekk kinitx kisret l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal.

135    Abbażi ta’ dawn id-diversi provi, jidher li ċ-ċirkustanzi li fihom ġew iffirmati n-noti inkwistjoni ma jippermettux li jiġi kkunsidrat li r-rikorrenti kienet kisret id-dispożizzjoni msemmija iktar ’il fuq.

136    Din il-pożizzjoni hija kkritikata mill-Parlament li jqajjem żewġ oġġezzjonijiet kontra l-osservazzjonijiet imsemmija rispettivament fil-punti 128 u 129 u fil-punti 131 u 132 iktar ’il fuq.

137    Qabel kollox, il-Parlament isostni li, jekk is-sitwazzjoni kellha natura ta’ urġenza, il-proċeduri segwiti għall-kiri tal-proprjetà immobbli lil Lesbos u ta’ Chios kienu damu rispettivament tmien u għaxar xhur, b’tali mod li l-EASO kellha biżżejjed żmien sabiex issegwi proċedura standard tas-suq skont ir-Regolament Finanzjarju u r-regoli ta’ applikazzjoni tiegħu. Il-kundizzjoni imposta mill-Artikolu 134(1)(ċ) ta’ dawn tal-aħħar, li tipprovdi li s-sitwazzjoni ta’ emerġenza għandha tkun inkompatibbli mat-termini mitluba f’każ ta’ sejħa għal offerti, ma kinitx għaldaqstant ġiet sodisfatta.

138    Dan l‑argument, madankollu, ma jistax jiġi aċċettat. Fil-kuntest tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, li għandu jintwera mill-istituzzjoni ma huwiex in-natura illegali tal-ordni, iżda l-fatt li, minkejja dubju serju dwar il-legalità tiegħu kif ġie ddefinit fil-punti 101 u 102 iktar ’il fuq, l-uffiċjal ma jkunx ħareġ it-twissija tiegħu.

139    Barra minn hekk, l-eżistenza ta’ dan id-dubju serju ma tistax tiġi evalwata abbażi ta’ ċirkustanzi li seħħew wara li ġiet irċevuta l-ordni allegatament illegali (ara l-punti 103 u 119 iktar ’il fuq).

140    L-argument tar-rikorrenti għandu, għaldaqstant, jiġi miċħud.

141    Sussegwentement, il-Parlament isostni li r-responsabbiltà tan-nuqqasijiet allegatament imwettqa mill-persunal tas-setturi “Finanzi” u “kuntratti pubbliċi” għandha tiġi imputata lir-rikorrenti. Fil-fatt, it-tieni paragrafu tal-Artikolu 21 tar-Regolamenti tal-Persunal jindika li r-responsabbiltà proprja tas-subordinati ma tneħħi minn ebda mir-responsabbiltajiet tiegħu l-uffiċjal inkarigat li jiżgura l-operat ta’ dipartiment. Barra minn hekk, l-Artikolu 65(5) tar-Regolament Finanzjarju jipprovdi li l-aġenti responsabbli għat-twettiq ta’ ċerti operazzjonijiet neċessarji għall-implementazzjoni tal-baġit u għall-preżentazzjoni tal-kontijiet jaġixxu taħt ir-responsabbiltà tal-uffiċjal awtorizzanti.

142    Madankollu dan l-argument ma jistax jiġi milqugħ.

143    Fil-fatt, l-argument żviluppat mill-Parlament dwar l-Artikolu 21 tar-Regolamenti tal-Persunal jirriżulta ineffettiv, peress li din id-dispożizzjoni tippreżupponi l-eżistenza, bejn il-protagonisti, ta’ rabta ġerarkika, li, f’dan il-każ, kienet nieqsa, peress li r-rikorrenti, il-Kap tad-Dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-Asil” tal-EASO, ma kienx is-superjur ġerarkiku tal-persuni li kienu ppreparaw in-noti kontenzjużi fis-setturi “Finanzi” u “Kuntratti pubbliċi” tad-dipartiment tal-“Amministrazzjoni”.

144    Fir-rigward tal-Artikolu 65(5) tar-Regolament Finanzjarju, minbarra li dan għandu jinqara fir-rigward tal-Artikolu 44(2) u l-Artikolu 45(1) tad-Deċiżjoni Nru 20, imfakkra fil-punt 116 iktar ’il fuq, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li r-rikorrenti kellha biss, fil-mument tal-iffirmar tan-noti inkwistjoni, esperjenza qasira tal-funzjoni ta’ uffiċjal.

145    Fi kwalunkwe każ, l-argument tal-Parlament ma jneħħi xejn mill-fatt li la l-Bord tad-Diretturi tal-EASO u lanqas il-Kummissjoni ma kienu qajmu oġġezzjonijiet kontra n-noti ta’ eċċezzjoni bħan-noti kontenzjużi.

146    L-argument tal-Parlament għandu, għaldaqstant, jiġi miċħud.

147    Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li l-Parlament kiser l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal meta qies li r-rikorrenti kienet taf jew kellha tkun taf li l-ordni li ngħatalha li tiffirma n-noti inkwistjoni kienet ivvizzjata b’irregolarità.

c)      Fuq ittielet parti talewwel motiv

148    Fit-tielet parti tal-ewwel motiv, li tinkludi żewġ ilmenti, ir-rikorrenti ssostni, sussidjarjament, jiġifieri għall-każ fejn il-ksur tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal jitqies li huwa stabbilit, li, fid-dawl tal-importanza tal-piż ta’ xogħol li hija kellha tassumi, il-Parlament wettaq żball manifest ta’ evalwazzjoni meta impona fuqu sanzjoni dixxiplinari.

149    F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li, fiż-żmien meta seħħew il-fatti, jiġifieri f’Mejju u f’Ġunju 2017, hija kellha tiġġestixxi, minn naħa, id-dipartiment “Appoġġ fil-qasam tal-ażil” skont il-kuntratt tagħha u, min-naħa l-oħra, id-dipartiment “Operazzjonijiet” tal-EASO, wara l-leave tal-mard tal-kollega tagħha, A. Enjidhru, dawn iż-żewġ dipartimenti kienu ġabru iktar minn 200 persuna.

150    F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti ssostni li hija kellha tassumi, minbarra l-attività prinċipali ta’ dawn id-dipartimenti, l-evalwazzjonijiet ta’ prestazzjoni, ir-reklutaġġ, it-tnedija kontinwa ta’ esperti tal-Istati Membri, il-presidenza tal-laqgħat ipprogrammati mal-punti ta’ kuntatt tal-Istati Membri, il-monitoraġġ tal-kooperazzjoni dejjem tikber mat-Turkija u s-segwitu tal-għoti tal-kuntratti b’rabta mad-dipartimenti tal-“Amministrazzjoni” u tal-“Operazzjonijiet”.

151    Fid-dawl tal-volum ta’ xogħol meħtieġ minn dawn l-attivitajiet, ir-rikorrenti ssostni li hija kellha twettaq ġranet twal ħafna kif jixhdu, minn naħa, il-porzjonijiet tagħha u, min-naħa l-oħra, ir-reġistru tad-dħul u tal-ħruġ tagħha.

152    Il-Parlament iqis li l-argument tar-rikorrenti huwa inammissibbli u infondat.

1)      Fuq lammissibbiltà tat-tielet parti talewwel motiv

153    Il-Parlament iqis li t-tielet parti tal-ewwel motiv hija inammissibbli, għaliex l-argument li hija tinkludi ma tqajjimx mir-rikorrenti fl-ilment tagħha.

154    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont il-ġurisprudenza, ir-regola ta’ konkordanza bejn l-ilment prekontenzjuż u r-rikors kontenzjuż sussegwenti tirrikjedi, taħt piena ta’ inammissibbiltà, li motiv jew ilment imqajjem quddiem il-qorti tal-Unjoni jkun diġà tqajjem fil-kuntest tal-proċedura prekontenzjuża, sabiex l-Awtorità tal-Ħatra tkun f’pożizzjoni li tkun taf il-kritiki li l-persuna kkonċernata tkun qed tagħmel kontra d-deċiżjoni kkontestata. Din ir-regola hija ġġustifikata mill-għan stess tal-proċedura prekontenzjuża, peress li din għandha l-għan li tippermetti soluzzjoni bonarja għat-tilwim li nibet bejn l-uffiċjali u l-amministrazzjoni. Minn dan jirriżulta li, fir-rikorsi ta’ uffiċjali, it-talbiet ippreżentati quddiem il-qorti tal-Unjoni jistgħu jinkludu biss kapijiet ta’ kontestazzjoni bbażati fuq l-istess raġuni bħal dik li huma bbażati fuqha l-kapijiet ta’ kontestazzjoni invokati fl-ilment, waqt li huwa ppreċiżat li dawn il-kapijiet ta’ kontestazzjoni jistgħu jiġu żviluppati, quddiem il-qorti tal-Unjoni, billi jiġu ppreżentati motivi u argumenti li ma humiex neċessarjament fl-ilment, iżda li huma relatati mill-qrib magħhom (ara s-sentenza tas‑16 ta’ Ġunju 2021, Lucaccioni vs Il-Kummissjoni, T-316/19, EU:T:2021:367, punt 90 (mhux ippubblikata) u l-ġurisprudenza ċċitata).

155    F’dan il-każ, għandu jiġi rrilevat li, fil-punti 46 sa 49 tal-ilment tagħha, ir-rikorrenti invokat l-argument imsemmi fil-punti 149 sa 151 iktar ’il fuq.

156    Ċertament, dan l-argument ma kienx intiż sabiex juri li s-sanzjoni li kienet ġiet imposta fuqha kienet eċċessiva bi ksur tal-Artikolu 10(a) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal, iżda li tistabbilixxi li l-fatt li ma wettqitx verifiki fil-fond qabel ma jiġu ffirmati n-noti inkwistjoni ma setax jiġi analizzat bħala li jikkostitwixxi, fir-rigward tiegħu, ksur tal-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal.

157    Madankollu, il-ġurisprudenza tindika li, peress li l-proċedura prekontenzjuża għandha natura informali u l-persuni kkonċernati li jaġixxu b’mod ġenerali f’dan l-istadju mingħajr l-assistenza ta’ avukat, l-amministrazzjoni ma tistax tinterpreta l-ilmenti b’mod restrittiv, iżda għandha għall-kuntrarju, teżaminahom bi spirtu miftuħ (sentenzi tas‑7 ta’ Mejju 2019, WP vs EUIPO, T-407/18, mhux ippubblikata, EU:T:2019:290, punt 119, u tat‑8 ta’ Settembru 2021, AH vs Eurofound, T-630/19, mhux ippubblikata, EU:T:2021:538, punt 42).

158    Barra minn hekk, l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal, li minnu tirriżulta r-regola ta’ konkordanza, ma għandux l-għan li jorbot, b’mod rigoruż u definittiv, il-fażi kontenzjuża eventwali, peress li r-rikors kontenzjuż la jibdel il-kawża u lanqas is-suġġett tal-ilment (sentenzi tas‑7 ta’ Mejju 2019, WP vs EUIPO, T-407/18, mhux ippubblikata, EU:T:2019:290, punt 119, u tal‑14 ta’ Diċembru 2018, TP vs Il-Kummissjoni, T-464/17, mhux ippubblikata, EU:T:2018:1006, punt 33).

159    Fid-dawl tar-rabta stretta li teżisti bejn is-sanzjoni imposta u l-istabbiliment tan-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu fi proċedura dixxiplinari, u fid-dawl tal-ispirtu miftuħ li għandu jipprevali fl-interpretazzjoni tal-ilmenti fil-qasam tas-servizz pubbliku, għandu jiġi kkunsidrat, skont il-ġurisprudenza mfakkra fil-punti 157 u 158 iktar ’il fuq, li l-argument ippreżentat fit-tielet parti tal-ewwel motiv huwa ammissibbli.

2)      Fuq ilfondatezza tattielet parti talewwel motiv

i)      Fuq l-ewwel ilment, ibbażat fuq l-importanza tal-piż ta’ xogħol li kellha r-rikorrenti fil-mument tal-fatti

160    Fl-ewwel ilment, ir-rikorrenti tikkritika lill-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament li ma ħaditx inkunsiderazzjoni, bħala ċirkustanzi attenwanti, il-portata tal-piż ta’ xogħol li kellha tagħmel fil-mument tal-fatti.

161    F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, fl-ittra tagħha tat‑22 ta’ Novembru 2019, ir-rikorrenti talbet lis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament biex jieħu inkunsiderazzjoni ċ-ċirkustanzi li ġejjin: il-kuntest ta’ kriżi umanitarja, il-fatt li hija kienet interveniet fi tmiem iż-żewġ proċeduri ta’ kuntratti pubbliku inkwistjoni, l-ammont ta’ xogħol eżorbitanti tagħha, deskritt b’mod abbundanti, tiegħu tul il-karriera tiegħu u l-kooperazzjoni sħiħa tiegħu fl-istadji kollha tal-investigazzjoni.

162    Fl-ittra ta’ motivazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata, tad‑9 ta’ Jannar 2020, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament iddikjara li “analizza, b’attenzjoni ħafna l-elementi kollha li r-rikorrenti [kienet] bagħtitilha fl-ittra tagħha tat‑22 ta’ Novembru 2019”, li “innota li l-ammont ta’ xogħol tagħha kien dak iż-żmien sinjifikattiv ħafna” u li “ħa inkunsiderazzjoni b’mod sħiħ il-kundizzjonijiet partikolarment diffiċli li fihom hija kellha tassumi l-funzjonijiet tagħha”.

163    F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkunsidrat li, kuntrarjament għal dak li ssostni r-rikorrenti, l-importanza tal-piż ta’ xogħol li kellha meta seħħew il-fatti ttieħdet inkunsiderazzjoni mis-Segretarju Ġenerali tal-Parlament meta ddeċieda li jadotta d-deċiżjoni li timponi fuqu sanzjoni.

ii)    Fuq ittieni lment, dwar iddeċiżjoni talParlament li jimponi sanzjoni fuq irrikorrenti

164    Permezz tal-argument imsemmi fil-punti 148 sa 151 iktar ’il fuq, ir-rikorrenti tikkontesta, b’mod iktar ġenerali, id-deċiżjoni li tiġi imposta fuqha sanzjoni. Hija tqis li, anki jekk kellu jiġi kkonstatat nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal, l-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament kellha tirrinunzja milli timponi fuqha sanzjoni.

165    F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-Artikolu 10 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal ma jipprovdix relazzjoni fissa bejn is-sanzjonijiet indikati fih u l-kategoriji ta’ nuqqasijiet imwettqa mill-uffiċjali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal‑5 ta’ Ġunju 2019, Bernaldo de Quirós vs Il-Kummissjoni, T-273/18, mhux ippubblikata, EU:T:2019:371, punt 126, u tal‑11 ta’ April 2016, FU vs Il-Kummissjoni, F-49/15, EU:F:2016:72, punt 122).

166    Madankollu, din id-dispożizzjoni teżiġi, b’mod espliċitu, l-eżistenza ta’ proporzjonalità bejn is-sanzjoni dixxiplinari imposta u l-gravità tan-nuqqas imwettaq.

167    Għal dan il-għan, hija tistabbilixxi, mingħajr ma hija eżawrjenti, kriterji li l-Awtorità tal-Ħatra għandha tieħu inkunsiderazzjoni fl-għażla tas-sanzjoni sabiex tikkonforma ruħha mar-rekwiżit ta’ proporzjonalità. Fost dawn il-kriterji hemm b’mod partikolari “iċ-ċirkustanzi li fihom twettaq [in-nuqqas]”.

168    Minn dawn l-elementi, il-ġurisprudenza ddeduċiet, bħala proporzjonalità, li d-determinazzjoni tas-sanzjoni kellha tkun ibbażata fuq evalwazzjoni globali, li għandha titwettaq mill-Awtorità tal-Ħatra fl-osservanza tal-kriterji li jinsabu fl-Artikolu 10 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal, tal-fatti konkreti kollha u taċ-ċirkustanzi kollha speċifiċi għal kull każ speċifiku (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal‑5 ta’ Ġunju 2019, Bernaldo de Quirós vs Il-Kummissjoni, T-273/18, mhux ippubblikata, EU:T:2019:371, punt 126, u tal‑11 ta’ April 2016, FU vs Il-Kummissjoni, F-49/15, EU:F:2016:72, punt 122).

169    Għalhekk, l-Awtorità tal-Ħatra għandha tistabbilixxi, fid-deċiżjoni li timponi s-sanzjoni, ir-raġunijiet li wassluha sabiex timponi, fid-dawl tal-fatti u taċ-ċirkustanzi tal-każ, sanzjoni minflok oħra (ara l-punti 61 u 63 iktar ’il fuq).

170    Min-naħa tagħha, il-qorti tal-Unjoni, meta ssirilha domanda dwar dan il-punt, għandha tivverifika jekk il-fatti u ċ-ċirkustanzi partikolari tal-każ, imsemmija mill-Awtorità tal-Ħatra fid-deċiżjoni li timponi s-sanzjoni, jaqgħux taħt il-kunċetti legali ta’ ċirkustanzi aggravanti jew attenwanti (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad‑9 ta’ Ġunju 2021, DI vs BĊE, T-514/19, taħt appell, EU:T:2021:332, punt 196).

171    Fil-kuntest tal-istħarriġ tagħha, il-qorti tal-Unjoni għandha wkoll tivverifika jekk l-evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi saritx mill-awtorità dixxiplinari b’mod proporzjonat, kemm jekk dawn iċ-ċirkustanzi jkunu aggravanti jew attenwanti (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tas‑16 ta’ Marzu 2004, Afari vs BĊE, T-11/03, EU:T:2004:77, punt 203, u tad‑9 ta’ Settembru 2010, Andreasen vs Il-Kummissjoni, T-17/08 P, EU:T:2010:374, punti 146 u 147).

172    Dan ir-rekwiżit jirriżulta mill-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali, li jipprevedi li kull persuna li d-drittijiet u l-libertajiet tagħha ggarantiti mid-dritt tal-Unjoni jkunu ġew miksura għandha d-dritt għal rimedju effettiv quddiem qorti.

173    Sabiex ikun effettiv, ir-rikors jimplika fil-fatt li “piena” tista’ tiġi suġġetta għall-istħarriġ ulterjuri ta’ korp ġudizzjarju li jkollu s-setgħa jivverifika b’mod sħiħ il-proporzjonalità bejn in-nuqqas u s-sanzjoni meta din tal-aħħar tkun imposta minn awtorità amministrattiva li, bħalma huwa l-każ għas-Segretarju Ġenerali tal-Parlament f’dan il-każ, ma tissodisfax hija stess il-kundizzjonijiet previsti mill-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tal‑15 ta’ Mejju 2012, Nijs vs Il-Qorti tal-Awdituri, T-184/11 P, EU:T:2012:236, punt 85 u l-ġurisprudenza ċċitata, u tad‑9 ta’ Ġunju 2021, DI vs BĊE, T-514/19, taħt appell, EU:T:2021:332, punt 197; Ara wkoll, f’dan is-sens, Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, 31 ta’ Marzu 2015, Andreasen vs Ir-Renju Unit u 26 Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, CE:ECHR:2015:0331DEC002882711, punt 73).

174    Skont l-Artikolu 3 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament, meta ddeċieda li nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu taħt l-Artikolu 21a tar-Regolamenti tal-Persunal kellu jiġi kkonstatat fir-rigward tar-rikorrenti, kellu l-possibbiltà li jagħżel, mill-għażliet sussegwenti, dik li kienet tidhrilha l-iktar xierqa fid-dawl tal-fatti tal-każ.

175    Fl-ewwel lok, huwa ma seta’ jadotta ebda sanzjoni dixxiplinari [Artikolu 3(1)(b) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal].

176    Fit-tieni lok, huwa seta’, mingħajr ma jippronunzja tali sanzjoni, jiddeċiedi li jindirizza twissija lill-uffiċjal (Artikolu 3(1)(b) tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal).

177    Fit-tielet lok, huwa seta’ jiftaħ proċedura dixxiplinari mingħajr konsultazzjoni mal-Bord Dixxiplinari, li jwassal għall-impożizzjoni ta’ twissija bil-miktub jew twiddiba [Artikolu 3(1)(c)(i) u Artikolu 11 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal].

178    Fir-raba’ lok, huwa seta’ jiftaħ proċedura dixxiplinari quddiem il-Bord Dixxiplinari, li kien jippermetti li jiġu imposti sanzjonijiet iktar severi [Artikolu 3(1)(c)(ii) u Artikolu 9 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal].

179    F’dan il-każ, mill-proċess jirriżulta li, fit‑8 ta’ Novembru 2019, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament, billi ddeċieda li jimponi sanzjoni fuq ir-rikorrenti mingħajr ma adixxa lill-Bord Dixxiplinari, iddeċieda favur it-tielet għażla, indikata fil-punt 177 iktar ’il fuq.

180    Fl-ittra ta’ akkumpanjament tad-deċiżjoni kkontestata, tad‑9 ta’ Jannar 2020, is-Segretarju Ġenerali tal-Parlament iġġustifika d-deċiżjoni tiegħu permezz tal-elementi li ġejjin:

–        il-kuntest partikolari, marka ta’ emerġenza marbuta ma’ kriżi umanitarja;

–        ir-rikors ferm regolari mill-EASO għall-proċeduri ta’ eċċezzjoni għall-għoti ta’ kuntratti f’dan il-kuntest;

–        il-fatt li r-rikorrenti kienet irċeviet mill-kollegi tagħha responsabbli mis-swieq u mill-operazzjonijiet l-assigurazzjoni li kollox kien konformi mar-rekwiżiti regolamentari;

–        l-intervent limitat u fl-aħħar tal-proċedura tar-rikorrenti fil-fajls u l-fatt li hija ma kinitx responsabbli mill-għażliet inizjali għal trasferimenti ta’ servizz;

–        l-ammont ta’ xogħol għoli ħafna tar-rikorrenti;

–        id-dikjarazzjonijiet ta’ servizz tiegħu li ma jistgħux jiġu kkritikati.

181    Kif enfasizzat ir-rikorrenti waqt is-seduta, dawn iċ-ċirkustanzi, li jammontaw għal sitta, huma favorevoli għaliha mingħajr riżervi u jissuġġerixxu li, kieku kellha tiġi rrikonoxxuta, ir-responsabbiltà tagħha kellha tiġi kkunsidrata attenwanti.

182    Kif issemmew fl-ittra tad‑9 ta’ Jannar 2020, dawn iċ-ċirkustanzi kienu għalhekk ta’ natura li jiġġustifikaw il-konklużjoni li permezz tagħha l-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament ikkonstatat nuqqas mingħajr ma imponiet sanzjoni, billi bagħtet lir-rikorrenti twissija jew billi bagħtulha, l-iktar l-iktar, twissija bil-miktub kif previst fl-Artikolu 11 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal.

183    Min-naħa l-oħra, iċ-ċirkustanzi msemmija mill-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament fl-ittra tad‑9 ta’ Jannar 2020 ma jipprovdu ebda bażi li tippermetti li tiġi ġġustifikata l-għażla tas-sanzjoni l-iktar severa possibbli fl-assenza ta’ riferiment lill-Bord Dixxiplinari, jiġifieri ċ-ċanfira.

184    Minn dak li ntqal iktar ’il fuq, għandu jiġi dedott li, fid-dawl tal-elementi pprovduti mill-Awtorità tal-Ħatra tal-Parlament insostenn tad-deċiżjoni kkontestata, is-sanzjoni imposta fuq ir-rikorrenti hija sproporzjonata meta mqabbla man-nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu li hija akkużata bih.

185    Waqt is-seduta, il-Parlament sostna li s-sanzjoni l-iktar ħarxa kienet intgħażlet fost dawk imsemmija fl-Artikolu 11 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal peress li l-iffirmar tan-noti kontenzjużi kien ikkawża dannu sinjifikattiv għall-Unjoni.

186    Barra minn hekk, huwa ppreċiża li dan l-element kien deskritt fil-paġna 3 tar-rapport ta’ investigazzjoni amministrattiva, rapport li għalih tirreferi l-ħames ċitazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata.

187    Madankollu, għandu jiġi rrilevat li l-ħames ċitazzjoni tad-deċiżjoni kkontestata hija fformulata kif ġej: “Wara li rat il-konklużjonijiet tar-rapport ta’ investigazzjoni amministrattiva tas‑7 ta’ Ġunju 2019”.

188    Għalhekk, din iċ-ċitazzjoni ma tirreferix għar-rapport ta’ investigazzjoni amministrattiva kollu, iżda biss, b’mod ġenerali, għall-konklużjonijiet ta’ dan ir-rapport, li bl-ebda mod ma jsemmu d-dannu li allegatament ġie kkawżat lill-Unjoni permezz tal-iffirmar tan-noti kontenzjużi.

189    Fi kwalunkwe każ, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat‑28 ta’ Marzu 1996, V vs Il-Kummissjoni, T-40/95, EU:T:1996:45, punt 36; tal‑10 ta’ Settembru 2019, DK vs SEAE, T-217/18, mhux ippubblikata, EU:T:2019:571, punt 149, u tal‑21 ta’ Ottubru 2015, AQ vs Il-Kummissjoni, F-57/14, EU:F:2015:122, punt 113), iċ-ċirkustanzi aggravanti, bħaċ-ċirkustanzi attenwanti, għandhom jiġu deskritti fid-deċiżjoni kkontestata. Fil-fatt, għar-raġunijiet indikati fil-punt 165 sa 173 iktar ’il fuq, huwa importanti li l-kunsiderazzjonijiet magħmula mill-Awtorità tal-Ħatra insostenn ta’ deċiżjoni dixxiplinari jkunu ta’ natura li jiġġustifikaw is-sanzjoni li ġiet imposta fuq il-persuna kkonċernata.

190    Għal din l-istess raġuni, iċ-ċirkustanzi sfavorevoli għar-rikorrenti msemmija fil-punt VI tar-rapport ta’ investigazzjoni amministrattiva, li jgħidu li, “uffiċjal b’esperjenza, ġurista ta’ taħriġ u ex maġistrat fil-Belġju, hija kellha tiżgura ruħha mill-osservanza tar-regoli u tal-proċeduri fis-seħħ” u “[hija] aċċettat pożizzjoni li għaliha hija ma kinitx, skont dak li tgħid, ġiet ippreparata sew”, ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni sabiex jiġġustifikaw il-fatt li kienet ġiet indirizzata lilha ċanfira minflok twissija jew sempliċi ġbid tal-attenzjoni, jekk wieħed jassumi li trid tiġi imposta fuqu sanzjoni, minkejja li l-proċedura dixxiplinarja kienet infetħet mingħajr l-intervent tal-bord dixxiplinarju.

191    F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandu jiġi kkunsidrat li l-provi prodotti mill-Parlament fid-deċiżjoni kkontestata ma jippermettux li jiġi stabbilit li s-sanzjoni imposta fuq ir-rikorrenti hija konformi mar-rekwiżit ta’ proporzjonalità li jinsab fl-Artikolu 10 tal-Anness IX tar-Regolamenti tal-Persunal.

192    Fil-preżenza ta’ tali żball, it-tieni lment tat-tielet parti tal-ewwel motiv għandu jiġi ddikjarat ammissibbli u fondat.

193    Peress li l-ewwel motiv ġie ddikjarat fondat fir-rigward tat-tieni parti tiegħu u tat-tieni lment tat-tielet parti tiegħu, id-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi annullata mingħajr ma għandu jiġi eżaminat it-tieni motiv.

IV.    Fuq lispejjeż

194    Skont l-Artikolu 134(1) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tiġi kkundannata għall-ispejjeż, jekk dawn ikunu ntalbu.

195    F’dan il-każ, peress li l-Parlament tilef, hemm lok li jiġi kkundannat għall-ispejjeż, kif mitlub mir-rikorrenti.

Għal dawn il-motivi,

IL-QORTI ĠENERALI (Ir-Raba’ Awla Estiża)

taqta’ u tiddeċiedi:

1)      Id-deċiżjoni tal-Parlament tad19 ta’ Diċembru 2019 li timponi ċanfira fuq OT, hija annullata.

2)      Il-Parlament huwa kkundannat għall-ispejjeż.

Gervasoni

Madise

Nihoul

Frendo

 

      Martín y Pérez de Nanclares

Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-23 ta’ Marzu 2022.

Firem


*      Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.