Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. decembrī iesniedza Naczelny Sąd Administracyjny (Polija) – B./Dyrektor Izby Skarbowej w W.

(Lieta C-696/20)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Naczelny Sąd Administracyjny

Pamatlietas puses

Prasītājs: B.

Atbildētājs: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 41. pants un samērīguma un neitralitātes principi tādā situācijā kā pamatlietā neļauj piemērot valsts noteikumu, proti, 2004. gada 11. marta ustawa o podatku od towarów i usług [likuma par preču un pakalpojumu nodokli] 25. panta 2. punktu nodokļu maksātāja veiktajam preču iegādes Kopienas iekšienē darījumam,

– ja šī nodokļu maksātāja preču pircēji jau ir piemērojuši nodokli šai iegādei galamērķa dalībvalsts teritorijā;

– ja ir konstatēts, ka nodokļu maksātāja darbība nav saistīta ne ar kādu krāpšanu nodokļu jomā, bet ir ķēdes piegāžu darījumu ietvaros kļūdainas noteikšanas rezultāts, un ka tas ir norādījis Polijas PVN identifikācijas numuru iekšzemes piegādes, nevis piegādes Kopienas iekšienē vajadzībām ?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.