Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Naczelny Sąd Administracyjny (Poljska) 21. decembra 2020 – B./Dyrektorowi Izby Skarbowej w W.

(Zadeva C-696/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Naczelny Sąd Administracyjny

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: B.

Druga stranka v postopku: Dyrektor Izby Skarbowej w W.

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali člen 41 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 ter načeli sorazmernosti in nevtralnosti v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, preprečujejo uporabo nacionalne določbe, in sicer člena 25(2) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zakon z dne 11. marca 2004 o davku na dodano vrednost), za transakcije pridobitve blaga znotraj Skupnosti s strani davčnega zavezanca,

–    če je bila ta pridobitev s strani prejemnikov blaga tega davčnega zavezanca že obdavčena na ozemlju države članice končanja odpošiljanja

–    ob ugotovitvi, da ravnanje davčnega zavezanca ni bilo povezano z davčno goljufijo, temveč je bilo posledica nepravilnega obravnavanja dobav v verižnih transakcijah in mu je bila poljska identifikacijska številka za DDV izdana za potrebe nacionalne dobave in ne za dobavo znotraj Skupnosti.

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.