Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Nizozemska) 23. decembra 2020 – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/C, B

(Zadeva C-704/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnik: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: C, B

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je s pravom Unije, natančneje členom 15(2) Direktive 2008/115/ES1 in členom 9 Direktive 2013/33/EU2 v povezavi s členom 6 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (UL 2007, C 303, str. 1), zahtevan preizkus po uradni dolžnosti v tem smislu, da je sodišče dolžno samo od sebe (ex officio) presoditi, ali so izpolnjeni vsi pogoji za pridržanje, vključno s pogoji, v zvezi s katerimi tujec ni izpodbijal, da so izpolnjeni, čeprav je za to imel možnost?

____________

1     Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL 2008, L 348, str. 98).

2     Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL 2013, L 180, str. 96).