Language of document :

A Naczelny Sąd Administracyjny (Lengyelország) által 2020. december 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – W. G. kontra Dyrektor Izby Skarbowej w L.

(C-697/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Naczelny Sąd Administracyjny

Az alapeljárás felei

Felperes: W. G.

Alperes: Dyrektor Izby Skarbowej w L.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv1 rendelkezéseit, hogy azokkal ellentétes az ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó adóról szóló, 2004. március 11-i törvény, Dz. U. 2011. 177. szám, 1054. tétel és módosításai) 15. cikkének 4. és 5. bekezdése alapján kialakított azon nemzeti gyakorlat, amely kizárja a mezőgazdasági tevékenységet mezőgazdasági üzem keretében, házastársi közös vagyonukat képező vagyontárgyak hasznosításával végző házastársak külön héaalanyként való kezelését?

Az első kérdésre adott válasz szempontjából van-e jelentősége annak, hogy a nemzeti gyakorlatnak megfelelően ha az egyik házastárs a tevékenység általános héaszabályozás alapján történő adóztatását választja, a másik házastárs elveszíti a térítési átalányban részesülő mezőgazdasági termelő jogállását?

Az első kérdésre adott válasz szempontjából van-e jelentősége annak, hogy egyértelműen meg lehet különböztetni azokat a vagyontárgyakat, amelyeket a gazdasági tevékenység céljára az egyes házastársak önállóan és egymástól függetlenül használnak?

____________

1 HL 2006. L 347., 1. o.; helyesbítések: HL 2007. L 335., 60. o.; HL 2015. L 323., 31. o.