Language of document :

Kanne 3.2.2006 - Michail v. komissio

(Asia F-34/06)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Christos Michail (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Meïdanis)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kantajan urakehitystä koskeva kertomus vuodelta 2004, sellaisena kuin se on laadittuna SYSPER 2 -järjestelmällä, jossa se on, on kumottava;

nimittävän viranomaisen 4.11.2005 tekemä päätös, jolla kantajan tekemät valitukset hylätään, on kumottava;

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle henkisestä kärsimyksestä 120 000 euron summa;

oikeudenkäyntikuluista on lausuttava asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on palkkaluokan A*12 virkamies, riitauttaa vastaajan hänestä vuodelta 2004 laatiman urakehitystä koskevan kertomuksen. Kanteensa tueksi se esittää aluksi, että mainitussa urakehitystä koskevassa kertomuksessa arvioidaan ja siinä on perustelut ainoastaan jaksolta 1.5.2005-31.12.2004, kun vuoden neljää ensimmäistä kuukautta taas ei ole otettu huomioon edes mainitsemalla väliaikaista kertomusta, joka koskee nimenomaan tätä jaksoa. Tällä laiminlyönnillä rikotaan henkilöstösääntöjen 43 artiklan yleisten täytäntöönpanosäännösten 4 artiklan 3 kohtaa. Kantaja lisää, että joka tapauksessa väliaikaisen kertomuksen on laatinut epäpätevä viranomainen.

Sitten kantaja väittää, että vuoden 2004 toisen osan kuluessa hänen esimiehensä ovat antaneet hänen hoidettavakseen ainoastaan tilapäisiä ja avustavia tehtäviä, joista ei ole mitään hyötyä hänen palkkaluokkaansa kuuluvan virkamiehen urakehitystä koskevan kertomuksen laadinnassa.

Lopuksi kantaja vetoaa henkistä ahdistelua koskevan henkilöstösääntöjen 12 a artiklan rikkomiseen.

____________