Language of document :

2006 m. kovo 21 d. pareikštas ieškinys byloje Campoli prieš Komisiją

(Byla F-33/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Franco Campoli (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir A. Jaume

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti, pirma, Paskyrimų tarnybos sprendimą, kurį ieškovas užginčijo 2005 m. rugpjūčio 10 d. skundu, nuo 2004 m. gegužės 1 d. pakeitusį korekcinį koeficientą, išmoką šeimai ir vienkartinę mokymosi pašalpos išmoką, taikomus ieškovo pensijai, bei, antra, ieškovo atlyginimo lapelius tiek, kiek jiems nuo 2005 m. kovo mėn. taikomas šis sprendimas.

Nurodyti Paskyrimų tarnybai ginčijamų sprendimų panaikinimo pasekmes, būtent korekcinio koeficiento, išmokos šeimai ir vienkartinės mokymosi pašalpos išmokos, taikomus ieškovo pensijai iki 2004 m. kovo 1 d., taikymas atgaline data nuo 2004 m. gegužės 1 d.

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Pagrįsdamas ieškinį, ieškovas nurodo ieškinio pagrindus, labai panašius į jo nurodytuosius byloje T-135/051, kurioje jis irgi buvo ieškovu.

____________

1 - OL C 132, 2005 5 28, p. 33.