Language of document :

Tožba, vložena 21. marca 2006 - Campoli proti Komisiji

(Zadeva F-33/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Franco Campoli (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: S. Rodrigues in A. Jaume, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

na eni strani razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanja (OPI), ki jo tožeča stranka izpodbija s pritožbo z dne 10. avgusta 2005, ki je s 1. majem 2004 spremenila korekcijski koeficient, gospodinjski dodatek in pavšalni dodatek za šolanje, ki se uporabljajo pri izračunu pokojnine tožeče stranke, in na drugi strani plačilne liste tožeče stranke v delu, ki se nanaša na uporabo te odločbe od meseca marca 2005 dalje;

da se OPI-ju navedejo učinki, ki jih ima razglasitev ničnosti izpodbijanih odločb, in zlasti uporaba korekcijskega koeficienta, gospodinjskega dodatka in pavšalnega dodatka za šolanje, ki so se uporabljali pri izračunu pokojnine tožeče stranke pred 1. majem 2004 in to z retroaktivnim učinkom od 1. maja 2004.

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo svoji tožbi tožeča stranka podaja podobne tožbene razloge, kot so tožbeni razlogi v zadevi T-135/051, ki jo je prav tako vložila tožeča stranka.

____________

1 - UL C 132, 28.5.2005, str. 33.