Language of document :

Žaloba podaná dne 5. dubna 2006 - Martin Magone v. Komise

(Věc F-36/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Alejandro Martin Magone (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního ředitele ECHO, které přijal dne 7. června 2005 jako odvolací hodnotitel a kterým byl žalobce zkrácen na svých právech tím, že se jím potvrzuje a s konečnou platností schvaluje zpráva o vývoji služebního postupu (ZVSP) za období od 1. ledna 2004 do 15. září 2004;

zrušit uvedenou spornou ZVSP;

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 22. prosince 2005, doručené dne 5. ledna 2006, kterým se zamítá stížnost podaná na základě čl. 90 odst. 2 služebního řádu ze dne 6. září 2005 a směřující ke zrušení napadeného rozhodnutí;

rozhodnout, že žalobce je obětí morálního a profesního útoku;

přiznat náhradu škody za nemajetkovou a majetkovou újmu a dopad na služební postup, přičemž náhrada škody byla oceněna dle zásady spravedlivého posouzení na 29 000 EUR s výhradou zvýšení nebo snížení v průběhu řízení;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje žalobní důvod vycházející z porušení čl. 12a, čl. 25 pododstavce 2 a článků 26 a 43 služebního řádu, stejně jako obecných prováděcích ustanovení týkajících se použití článku 43, tak jak byly přijaty Komisí dne 3. března 2004, z porušení rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 2004 týkajícího se zachování úrovně dávek, Správního průvodce a obecných směrů v tomto ohledu, stejně jako ze zneužití pravomoci a nedodržování základních právních zásad, jako je dodržování práv obhajoby, zásada řádné správy a povinnost péče, zásada rovného zacházení a zásady ukládající OOJ přijímat rozhodnutí pouze na základě právem dovolených důvodů, tedy relevantních a nestižených zjevně nesprávným skutkovým nebo právním posouzením.

Žalobce dále uplatňuje, že přijetím sporné zprávy za hodnotící období 2004 za těchto podmínek zjevně ze strany OOJ nedošlo ke správnému uplatnění a výkladu ustanovení služebního řádu a výše uvedených zásad. Jeho rozhodnutí je tak založeno na nepřesných skutkových i právních odůvodněních. V důsledku toho se žalobce nachází v diskriminující správní situaci neodpovídající jeho očekáváním a oprávněným zájmům, vyplývající z morálního a profesního útoku.

____________