Language of document :

Žaloba podaná dne 30. března 2006 - Grünheid v. Komise

(Věc F-35/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sabine Grünheid (Overijse, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ze dne 20. července 2004, které nebylo žalobkyni oznámeno, ale o jehož existenci se dozvěděla náhodou dne 23. června 2005 při příležitosti zamítnutí jiné stížnosti, kterou podala a označila jako R/162/05, a se kterým se seznámila dne 29. června v návaznosti na svou žádost, neboť ji toto rozhodnutí řadí definitivně do platové třídy A7 stupně 3, jakož i zrušit jakýkoliv následný nebo související akt;

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 16. prosince 2005, oznámené dne 10. ledna 2006, o zamítnutí stížnosti žalobkyně, která byla zapsána dne 22. září 2005 pod číslem R/732/05;

uložit Komise Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně se na podporu své žaloby dovolává podobných žalobních důvodů, jako jsou žalobní důvody, jichž se dovolává v řízení ve věci F-101/051, které rovněž zahájila.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2004, s. 26 (věc, která byla zahájena u Soudu prvního stupně Evropských společenství a zapsaná do rejstříku pod číslem T-388/05).