Language of document :

30. märtsil 2006 esitatud hagi - Grünheid versus komisjon

(Kohtuasi F-35/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada 20. juuli 2004. aasta otsus, millest hagejat teavitatud ei ole, kuid millest ta sai juhuslikult teada 23. juunil 2005, kui jäeti rahuldamata üks teine tema poolt esitatud kaebus numbriga R/162/05 ja millest ta sai teada 29. juunil pärast taotluse esitamist, osas, millega hageja määrati lõplikult palgaastme A7 järku 3, ning tühistada ka sellel põhinevad ja/või sellega seotud meetmed;

tühistada ametisse nimetava asutuse 16. detsembri 2005. aasta otsus, mis tehti teatavaks 10. jaanuaril 2006, ja millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis registreeriti 22. septembril 2005 numbriga R/732/05;

mõista kohtukulud välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks esitab hageja väited, mis on sarnased samuti tema poolt algatatud kohtuasja F-101/051 raames juba esitatud väidetele.

____________

1 - ELT C 10, 14.1.2004, lk 26 (kohtuasi algatati Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus ja registreeriti numbriga T-388/05).