Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 12. veebruari 2007. aasta määrus - Campoli versus komisjon

(Kohtuasi F-33/06)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks pärast pooltevahelise kokkuleppe saavutamist.

____________

1 - ELT C 131, 3.6.2006, lk 52.