Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. října 2006 - Grunheid v. Komise

(Věc F-35/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 143, 17.6.2006.