Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 6 december 2006 - Strack mot kommissionen

(Mål F-37/06)(1)

(Tjänstemän - Social trygghet - Sjukförsäkring - Arbetsskada - Rättsakt som går någon emot - Uppenbart att talan skall avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Guido Strack (Köln, Tyskland) (ombud: advokaterna G. Bouneou och F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: J. Currall och H. Kraemer)

Saken

Talan om dels ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökan om att hans sjukdom skall erkännas som en arbetsskada, dels skadestånd

Avgörande

Talan avvisas, eftersom det är uppenbart att den inte kan prövas i sak.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 131, 3.6.2006, s. 53