Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 24. října 2006 - Martin Magone v. Komise

(Věc F-36/06)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1 - Úř. věst. C 131, 03.06.2006, s.52.