Language of document :

Civildienesta tiesas 2006. gada 24. oktobra rīkojums - Martin Magone pret Komisiju

(lieta F-36/06)1

Tiesvedības valoda - franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2005.