Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. listopadu 2007 - Michail v. Komise

(Věc F-34/06)1

"Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Zpráva o vývoji služebního postupu - Hodnotící období roku 2004 - Žaloba na neplatnost - Žaloba na náhradu škody"

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Christos Michail (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Meïdanis)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: původně C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, zmocněnkyně, poté H. Tserepa-Lacombe, zmocněnkyně, ve spolupráci s E. Bourtzalasem, advokát)

Předmět věci

Jednak zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za hodnotící období 2004, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 154, 1.7.2006, s. 24.