Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 22. novembri 2007. aasta otsus - Michail versus komisjon

(Kohtuasi F-34/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Hindamine - Karjääriarengu aruanne - 2004. aasta hindamisperiood - Tühistamishagi - Kahju hüvitamise hagi

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Christos Michail (Brüssel, Belgia) (esindaja: C. Meïdanis)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Hermann, hiljem H. Tserepa-Lacombe, keda abistas advokaat E. Bourtzalas)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada hageja 2004. aasta karjääriarengu aruanne ja teiseks kahju hüvitamise nõue.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta kohtukulud poolte endi kanda.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006, lk 24.