Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 22 noiembrie 2007 - Michail/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-34/06)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Evaluare - Raport asupra evoluţiei carierei - Exerciţiul de evaluare pentru anul 2004 - Acţiune în anulare - Acţiune în despăgubiri)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Christos Michail (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: C. Meïdanis)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: iniţial C. Berardis-Kayser și K. Herrmann, agenţi, ulterior H. Tserepa-Lacombe, agent, asistaţi de E. Bourtzalas, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea raportului asupra evoluţiei carierei reclamantului pentru exerciţiul 2004, iar pe de altă, parte o cerere de daune-interese.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 154, 1.7.2006, p. 24.