Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. lapkričio 22 d.

Byla F‑34/06

Christos Michail

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita – 2004 m. vertinimo procedūra – Ieškinys dėl panaikinimo – Ieškinys dėl žalos atlyginimo“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo C. Michail prašo panaikinti ataskaitą apie jo karjeros raidą už laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., 2005 m. lapkričio 4 d. sprendimą, kuriuo atmetamas skundas dėl 2004 m. ataskaitos apie karjeros raidą, ir priteisti iš Komisijos 120 000 eurų tariamai jo patirtos moralinės žalos atlyginimą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Vertinimas – Tarnybinės veiklos vertinimo ataskaita

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

Atsižvelgiant į tai, kad negali būti atliktas pareigūno darbo našumo, kompetencijos ir elgesio tarnyboje vertinimas laikotarpiu, kuriuo jam nebuvo patikėta jokia užduotis, pareigūnas negali pateikti kaltinimų, jog tam tikrų metų ataskaita apie jo karjeros raidą neapima vertinimo už šį laikotarpį.

(žr. 31 punktą)

Nuoroda:

2007 m. lapkričio 22 d. Tarnautojų teismo sprendimo Michail prieš Komisiją, F‑67/05, Rink. VT p. I‑A‑I‑0000 ir II‑A‑I‑0000, 33 punktas.