Language of document : ECLI:EU:F:2007:205

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 22. novembra 2007

Zadeva F-34/06

Christos Michail

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevanje – Karierno ocenjevalno poročilo – Ocenjevalno obdobje za leto 2004 – Ničnostna tožba – Odškodninska tožba“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero C. Michail predlaga razglasitev ničnosti njegovega kariernega ocenjevalnega poročila za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2004, razglasitev ničnosti odločbe z dne 4. novembra 2005, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba zoper njegovo karierno ocenjevalno poročilo za leto 2004, in naložitev Komisiji, da mu plača znesek 120.000 EUR za povračilo nepremoženjske škode, ki naj bi jo utrpel.

Odločitev: Tožba se zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Ocena – Karierno ocenjevalno poročilo

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 43)

Iz tega, da ni mogoče oceniti uradnikove učinkovitosti, usposobljenosti in vedenja v službi v obdobju, v katerem mu ni bila dodeljena nobena naloga, izhaja, da uradnik ne more prerekati, da karierno ocenjevalno poročilo, sestavljeno zanj za dano leto, ne vsebuje ocene za tako obdobje.

(Glej točko 31.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 22. november 2007, Michail proti Komisiji, F‑67/05, ZOdl. JU, str. I-A-1-0000 in II-A-1-0000, točka 33.