Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta förvaltningsdomstolen (Rootsi) 25. novembril 2020 – Skatteverket versus DSAB Destination Stockholm AB

(kohtuasi C-637/20)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta förvaltningsdomstolen

Põhikohtuasja pooled

Apellant ja vastustaja: Skatteverket

Vastustaja ja apellant: DSAB Destination Stockholm AB

Eelotsuse küsimused

Kas käibemaksudirektiivi1 artikli 30 punkti a tuleb tõlgendada nii, et selline kaart, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mis annab kaardi omanikule õiguse saada teatavas kohas piiratud aja jooksul ja teatava väärtuse piires erinevaid teenuseid, kujutab endast vautšerit ja kas sellisel juhul on tegemist mitmeotstarbelise vautšeriga?

____________

1 Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiiv 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (ELT 2006, L 347, lk 1), mida on muudetud nõukogu 27. juuni 2016. aasta direktiiviga (EL) 2016/1065, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ vautšerite käsitamise osas (ELT 2016, L 177, lk 9).