Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Pécsi Törvényszék (Ungaria) la 25 noiembrie 2020 – Tolnatext Bt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-636/20)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Pécsi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Tolnatext Bt.

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebarea preliminară

Articolul 22 alineatul (6) și articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii1 trebuie interpretate în sensul că, în procedurile soluționate de autoritatea vamală, care acționează în calitate de organ fără caracter jurisdicțional, este necesar ca autoritatea respectivă să acorde dreptul de a fi ascultat atât în cazul procedurilor inițiate din oficiu, cât și în cel al procedurilor inițiate în urma depunerii unei cereri?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO 2013, L 269, p. 1).