Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Hispaania) 19. novembril 2020 – KM versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(kohtuasi C-625/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: KM

Vastustaja: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Eelotsuse küsimused

1.    Kas LGSS-i artiklis 163.1 sätestatud Hispaania õigusnorm hüvitiste kokkusobivuse kohta, mida on tõlgendatud kohtupraktikas ning mille kohaselt ei saa kokkusobivaks pidada kahte samas skeemis ette nähtud püsiva täieliku töövõimetuse hüvitist, samas kui tunnistatakse eri skeemides ette nähtud hüvitiste kokkusobivust, kuigi mõlemal juhul on need välja teenitud erinevate sissemaksete alusel, on vastuolus nõukogu 19. detsembri 1978. aasta direktiivi 79/7/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte järkjärgulise rakendamise kohta sotsiaalkindlustuse valdkonnas1 artiklis 4 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine)2 artiklis 5 sätestatud Euroopa õigusnormidega, kuna see Hispaania õigusnorm võib kaudselt diskrimineerida soo ja sooidentiteedi alusel, arvestades Hispaania eri sotsiaalkindlustusskeemide soolist koosseisu?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas see Hispaania õigusnorm võib olla vastuolus eespool viidatud Euroopa õigusnormidega juhul, kui mõlemad hüvitised on seotud erinevate kahjustustega?

____________

1 EÜT 1979, L 6, lk 24; ELT eriväljaanne 05/01, lk 215.

2 ELT 2006, L 204, lk 23.