Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 4 de Murcia (Hispaania) 25. mail 2016 – Europamur Alimentación, S.A. versus Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(kohtuasi C-295/16)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 4 de Murcia

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Europamur Alimentación, S.A.

Vastustaja: Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2005/29/EÜ1 ebaausate kaubandustavade kohta tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus siseriiklik õigusnorm, nagu 15. jaanuari 1996. aasta seaduse 7/1996 jaekaubanduskorra kohta artikkel 14, mis on rangem kui asjaomane direktiiv, kuna sellega on kahjumlik müük põhimõtteliselt keelatud – ka hulgimüüjate jaoks –, kuna seda tava loetakse haldusõigusrikkumiseks ja järelikult karistatakse, võttes arvesse, et Hispaania seaduse eesmärk on lisaks turu korraldamisele kaitsta tarbijate huve?

Kas direktiivi 2005/29/EÜ tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus viidatud LOCMi artikkel 14, ka siis, kui siseriikliku õigusnormiga on lubatud üldisest keelust välja jätta kahjumlik müük juhtudel, kus (i) rikkuja tõendab, et kahjumliku müügi eesmärk oli saavutada ühe või mitme niisuguse konkurendi hinnatase, kes võivad oluliselt kahjustada tema läbimüüki, või (ii) kui tegu on riknevate kaupadega nende kõlblikkusaja lõppemise lähedastel kuupäevadel?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. mai 2005. aasta direktiiv 2005/29/EÜ, mis käsitleb ettevõtja ja tarbija vaheliste tehingutega seotud ebaausaid kaubandustavasid siseturul ning millega muudetakse nõukogu direktiivi 84/450/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 97/7/EÜ, 98/27/EÜ ja 2002/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 149, lk 22).