Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia (Spania) la 25 mai 2016 - Europamur Alimentacíon S.A./Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

(Cauza C-295/16)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Juzgado Contencioso-Administrativo nº 4 de Murcia

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Europamur Alimentacíon S.A.

Pârâtă: Dirección General de Consumo, Comercio y Artesanía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Întrebările preliminare

Directiva 2005/29/CE1 privind practicile comerciale neloiale trebuie interpretată în sensul că se opune unei dispoziții naționale, precum articolul 14 din Legea 7/1996 din 15 ianuarie 1996 de reglementare a comerțului cu amănuntul, care are un caracter mai strict decât directiva în cauză, dat fiind că interzice în mod automat vânzarea în pierdere – inclusiv comercianților angro – prin considerarea acestei practici drept contravenție și sancționarea acesteia, ținând seama de faptul că legea spaniolă urmărește, pe lângă reglementarea pieței, și protecția intereselor consumatorilor?

Directiva 2005/29/CE trebuie interpretată în sensul că se opune articolului 14 din Legea 7/1996 din 15 ianuarie 1996 de reglementare a comerțului cu amănuntul, inclusiv dacă această dispoziție permite înlăturarea interdicției generale de vânzare în pierdere în situațiile în care (i) contravenientul demonstrează că vânzarea în pierdere avea ca scop alinierea prețurilor sale la cele ale unuia sau ale mai multor concurenți care îi pot afecta semnificativ vânzările sau (ii) este vorba despre articole perisabile ajunse aproape de expirarea termenelor de valabilitate?

____________

1 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piața internă față de consumatori și de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE și 2002/65/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, p. 22, Ediție specială, 15/vol. 14, p. 260)