Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Sądem Okręgowym w Łodzi (Polsko) dne 3. září 2018 – Miasto Łowicz v. Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(Věc C-558/18)

Jednací jazyk: polština

Předkládající soud

Sąd Okręgowy w Łodzi

Účastníci původního řízení

Žalobce: Miasto Łowicz

Žalovaný: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Předběžné otázky

Musí být čl. 19 odst. 1 druhý pododstavec Smlouvy o Evropské unii vykládán v tom smyslu, že povinnost, která z něj vyplývá pro členské státy, a sice povinnost stanovit prostředky nezbytné k zajištění účinné právní ochrany v oblastech pokrytých právem Unie brání vnitrostátní právní úpravě, která podstatně zvyšuje riziko porušení záruk nezávislého kárného řízení vůči soudcům v Polsku prostřednictvím:

politického vlivu na vedení kárných řízení,

rizika použití kárného režimu jakožto systému politické kontroly obsahu soudních rozhodnutí a

možnosti použít v kárných řízeních proti soudcům důkazy získané za pomoci trestného činu?

____________