Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Okręgowy w Łodzi (Polonia) la 3 septembrie 2018 – Miasto Łowicz/Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

(Cauza C-558/18)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Okręgowy w Łodzi

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Miasto Łowicz

Pârât: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Întrebările preliminare

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf [TUE] trebuie interpretat în sensul că obligația statelor membre de a stabili căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, obligație ce rezultă din dispoziția susmenționată, se opune normelor care sporesc semnificativ riscul de încălcare a garanției de independență a procedurii disciplinare împotriva judecătorilor din Polonia, prin:

influență politică asupra desfășurării procedurilor disciplinare,

apariția unui risc de exploatare a măsurilor disciplinare pentru a obține controlul politic asupra hotărârilor judecătorești și

posibilitatea de a utiliza în procedurile disciplinare împotriva judecătorilor probe obținute în mod ilicit?

____________