Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.3.2020 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Sąd Okręgowy w Łodzi ja Sąd Okręgowy w Warszawie – Puola) – Miasto Łowicz v. Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki (C-558/18) ja Prokurator Generalny, edustajanaan Prokuratura Krajowa (aiemmin Prokuratura Okręgowa w Płocku) v. VX, WW ja XV (C-563/18)

(yhdistetyt asiat C-558/18 ja C-563/18)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – SEU 19 artiklan 1 kohdan toinen alakohta – Oikeusvaltio – Tehokas oikeussuoja unionin oikeuteen kuuluvilla aloilla – Tuomareiden riippumattomuuden periaate – Kansallisiin tuomareihin sovellettava kurinpitojärjestelmä – Unionin tuomioistuimen toimivalta – SEUT 267 artikla – Tutkittavaksi ottaminen – Tulkinta, joka on tarpeen, jotta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi antaa ratkaisunsa – Käsite)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuimet

Sąd Okręgowy w Łodzi ja Sąd Okręgowy w Warszawie

Pääasian asianosaiset

(asia C-558/18)

Kantaja: Miasto Łowicz

Vastaaja: Skarb Państwa – Wojewoda Łódzki

Muut osapuolet: Prokurator Generalny, edustajanaan Prokuratura Krajowa (aiemmin Prokuratura Regionalna w Łodzi) ja Rzecznik Praw Obywatelskich

(asia C-563/18)

Kantaja: Prokurator Generalny, edustajanaan Prokuratura Krajowa (aiemmin Prokuratura Okręgowa w Płocku)

Vastaajat: VX, WW ja XV

Tuomiolauselma

Sąd Okręgowy w Łodzin (Łódźin alueellinen tuomioistuin, Puola) 31.8.2018 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö ja Sąd Okręgowy w Warszawien (Varsovan alueellinen tuomioistuin, Puola) 4.9.2018 tekemällään päätöksellä esittämä ennakkoratkaisupyyntö jätetään tutkimatta.

____________

1 EUVL C 44, 4.2.2019.