Language of document :

Mededeling in het PB

 

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 13 september 2005 - Sportwetten / BHIM

("Gemeenschapsmerk - Nietigverklaringsprocedure - Communautair beeldmerk dat woordelement INTERTOPS bevat - Merk in strijd met openbare orde of goede zeden - Artikel 7, lid 1, sub f, en lid 2, en artikel 51 van verordening (EG) nr. 40/94")

(Zaak T-140/02)1

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij(en): Sportwetten GmbH Gera (Gera, Duitsland) [vertegenwoordigd door: A. Zumschlinge, advocaat]

Verwerende partij(en): Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) [vertegenwoordiger(s): D. Schennen en G. Schneider als gemachtigden]

Andere partij(en) in de procedure voor de kamer van beroep, interveniënte voor het Gerecht: Intertops Sportwetten GmbH, gevestigd te Salzburg (Oostenrijk) [vertegenwoordiger(s): aanvankelijk H. Pfeifer en vervolgens R. Heimler, advocaten]

Voorwerp van de zaak

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 21 februari 2002 (zaak R 338/2000-4) over een vordering tot nietigverklaring van het communautaire beeldmerk INTERTOPS

Dictum van het arrest

Op verzoeksters vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk in de vorm van een beeldmerk dat het woordelement INTERTOPS bevat, en op het verzoek van interveniënte om een stuk aan het dossier toe te voegen, dient niet te worden beslist.

Het beroep wordt verworpen voor het overige.

Verzoekster wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 169 van 13.7.2002