Language of document : ECLI:EU:T:2005:312

Kohtuasi T-140/02

Sportwetten GmbH Gera

versus

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused)

Ühenduse kaubamärk – Kehtetuks tunnistamise taotlus – Sõnalist osa INTERTOPS sisaldav ühenduse kaubamärk – Kaubamärk, mis on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega – Määruse (EÜ) nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punkt f ja lõige 2 ning artikkel 51

Kohtuotsuse kokkuvõte

Ühenduse kaubamärk – Loobumine, tühisus ja kehtetuks tunnistamine – Absoluutsed kehtetuks tunnistamise põhjused – Avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega vastuolus olev kaubamärk – Hindamine üksnes kaubamärgi enda uurimise alusel seoses viidatud kaupade ja teenustega – Kaubamärgi omaniku käitumisega seotud asjaolud – Asjakohasuse puudumine

(Nõukogu määrus nrº40/94, artikli 7 lõike 1 punkt f)

Kui hinnatakse seda, kas kaubamärk on vastuolus avaliku korra või üldtunnustatud moraalipõhimõtetega nõukogu määruse nrº40/94 artikli 7 lõike 1 punkti f tähenduses, mis võib vastavalt selle määruse artikli 51 lõike 1 punktile a tingida kehtetuks tunnistamise, tuleb uurida kaubamärki ennast, nimelt tähist seoses registreerimise taotluses nimetatud kaupade või teenustega. Määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 erinevate alapunktide koostoimest tuleneb, et need viitavad taotletava kaubamärgi eriomastele omadustele ja mitte kaubamärgi taotleja isiku käitumisega seotud asjaoludele.

Asjaolu, et menetlusse astujal on ühes liikmesriigis keelatud oma teenuste pakkumine ja nende reklaamimine, ei saa mitte mingil juhul olla seotud selle kaubamärgi eriomaste omadustega eespool esitatud tõlgenduse tähenduses. Järelikult ei saa nimetatud asjaolu tingida asjaomase kaubamärgi vastuolu avaliku korra ja üldtunnustatud moraalipõhimõtetega.

(vt punktid 27–29)