Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 12.12.2018 – Unichem Laboratories v. komissio

(asia T-705/14)1

(Kilpailu – Kartellit tai muut yhteistoimintajärjestelyt – Sydän- ja verisuonitautien hoitoon tarkoitetun perindopriili-lääkkeen alkuperäis- ja rinnakkaisversion markkinat – Päätös, jolla SEUT 101 artiklan rikkominen todetaan – Patenttialan riitojen sovintosopimus – Komission alueellinen toimivalta – Kilpailusääntöjen rikkomista merkitsevästä toiminnasta vastuuseen joutuminen – Hallinnollinen menettely – Asianajajien ja asiakkaiden välisen yhteydenpidon luottamuksellisuuden suoja – Mahdollinen kilpailu – Tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus – Rajoituksen objektiivinen välttämättömyys – Kilpailuoikeuden ja patenttilainsäädännön yhteensovittaminen – SEUT 101 artiklan 3 kohdan mukaiset poikkeusedellytykset – Sakot)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Intia) (edustajat: solicitor S. Mobley, solicitor K. Shaw, solicitor K. Cousins, solicitor M. Healy, solicitor H. Sheraton ja solicitor E. Batchelor)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi F. Castilla Contreras, T. Vecchi ja B. Mongin, sitten F. Castilla Contreras, B. Mongin ja C. Vollrath, avustajanaan barrister S. Kingston)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus ensisijaisesti kumota SEUT 101 ja SEUT 102 artiklan mukaisesta menettelystä 9.7.2014 annettu komission päätös C(2014) 4955 final (asia AT.39612 – Perindopriili (Servier)) siltä osin kuin se koskee kantajaa, ja toissijaisesti kumota kantajalle kyseisellä päätöksellä määrätty sakko tai alentaa sen määrää.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Unichem Laboratories Ltd velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 448, 15.12.2014.