Language of document :

A Törvényszék 2018. december 12-i ítélete – Unichem Laboratories kontra Bizottság

(T-705/14. sz. ügy)1

(„Verseny – Kartellek – A szív- és érrendszeri megbetegedések kezelésére szánt perindopril gyógyszer originális és generikus változatának piaca – Az EUMSZ 101. cikk megsértését megállapító határozat – A szabadalmi jogviták egyezség útján történő rendezése – A Bizottság illetékessége – A jogsértő magatartás betudása – Közigazgatási eljárás – Az ügyvédek és ügyfeleik közötti érintkezés bizalmas jellegének védelme – Potenciális verseny – Cél általi versenykorlátozás – A korlátozás objektív szükségessége – A versenyjog és a szabadalmi jog közötti egyensúly – Az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdésében foglalt mentességi feltételek – Bírságok”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (képviselők: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton és E. Batchelor sollicitors)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők kezdetben: F. Castilla Contreras, T. Vecchi és B. Mongin, később: F. Castilla Contreras, B. Mongin és C. Vollrath meghatalmazottak, segítőjük: S. Kingston barrister)

Az ügy tárgya

Elsődlegesen az EUMSZ 101. és EUMSZ 102. cikk alkalmazására vonatkozó eljárásban (AT.39612 – „perindopril [Servier]” ügy) 2014. július 9-én hozott C(2014) 4955 final bizottsági határozat felperesre vonatkozó részében való megsemmisítése és másodlagosan az említett határozatban a felperesre kiszabott bírság törlése vagy e bírság összegének csökkentése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Törvényszék az Unichem Laboratories Ltd-t kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 448., 2014.12.15.