Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 12. decembra 2018 – Unichem Laboratories/Komisija

(Zadeva T-705/14)1

(Konkurenca – Omejevalni sporazumi – Trg zdravila perindoprila, ki je v svojih izvornih in generičnih različicah namenjeno zdravljenju srčno-žilnih bolezni – Sklep o ugotovitvi kršitve člena 101 PDEU – Sporazum o mirnem reševanju sporov na področju patentov – Teritorialna pristojnost Komisije – Pripis odgovornosti za kršitveno ravnanje – Upravni postopek – Varstvo zaupnosti komunikacije med odvetniki in strankami – Potencialna konkurenca – Omejitev konkurence zaradi cilja – Objektivna nujnost omejitve – Usklajevanje med konkurenčnim pravom in patentnim pravom – Pogoji izjeme iz člena 101(3) PDEU – Globe)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Unichem Laboratories Ltd (Bombaj, Indija) (zastopniki: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton in E. Batchelor, sollicitor)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva F. Castilla Contreras, T. Vecchi in B. Mongin, nato F. Castilla Contreras, B. Mongin in C. Vollrath, agenti, skupaj s S. Kingstonom, barrister)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za, primarno, razglasitev ničnosti Sklepa Komisije C(2014) 4955 final z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 PDEU [zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)], v delu, v katerem se nanaša na tožečo stranko, in podredno, odpravo ali znižanje zneska globe, ki je bila z navedenim sklepom naložena tožeči stranki.

Izrek

Tožba se zavrne.

Unichem Laboratories Ltd se naloži plačilo stroškov.

____________

1 UL C 448, 15.12.2014.