Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales (Regatul Unit) la 22 decembrie 2020 – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited/Regatul Spaniei

(Cauza C-700/20)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales

Părțile din procedura principală

Reclamantă: London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited

Pârât: Regatul Spaniei

Întrebările preliminare

Având în vedere natura întrebărilor pe care instanța națională trebuie să le soluționeze pentru a decide dacă va pronunța o hotărâre de recunoaștere a unei sentințe arbitrale în temeiul articolului 66 din Legea din 1996 privind arbitrajul, o hotărâre pronunțată în temeiul acestei dispoziții poate constitui o „hotărâre” relevantă a statului membru în care se solicită recunoașterea în sensul articolului 34 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001?1

Având în vedere că o hotărâre pronunțată pentru a recunoaște o sentință arbitrală în temeiul articolului 66 din Legea din 1996 privind arbitrajul este o hotărâre care nu intră în domeniul de aplicare material al Regulamentului nr. 44/2001 în temeiul excepției privind arbitrajul prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera (d), o astfel de hotărâre poate constitui o «hotărâre» relevantă a statului membru în care se solicită recunoașterea în sensul articolului 34 punctul 3 din regulament?

În ipoteza în care articolul 34 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 nu se aplică deoarece recunoașterea și executarea unei hotărâri a unui alt stat membru s-ar opune ordinii publice interne pentru motivul că ar încălca principiul res iudicata ca urmare a unei sentințe arbitrale naționale anterioare sau a unei hotărâri anterioare pentru recunoașterea unei sentințe arbitrale pronunțate de instanța din statul membru în care se solicită recunoașterea se poate invoca articolul 34 punctul 1 din Regulamentul nr. 44/2001 ca motiv de refuz al recunoașterii sau al executării sau punctele 3 si 4 ale articolului 34 din regulament prevăd în mod exhaustiv motivele pentru care res iudicata și/sau caracterul ireconciliabil se pot opune recunoașterii și executării unei hotărâri pronunțate în temeiul regulamentului?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74).