Language of document :

Tiedonanto virallisessa lehdessä

 

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys, 28 päivänä kesäkuuta 2004, asiassa T-342/99 DEP, Airtours plc vastaan Euroopan yhteisöjen komissio1

(Oikeudenkäyntikulujen määrän vahvistaminen - Solicitoreiden ja barristereiden palkkiot - Taloustieteilijöiden palkkiot - Arvonlisäverokulut)

    (Oikeudenkäyntikieli: englanti)

Asiassa T-342/99 DEP, Airtours plc, edustajanaan solicitor M. Nicholson, prosessiosoite Luxemburgissa, vastaan Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehenään R. Lyal, prosessiosoite Luxemburgissa), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan määräämään komission korvaamaan Airtoursille oikeudenkäyntikulut asiassa T-342/99, Airtours vastaan komissio, 6.6.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. II-2585) seurauksena, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (laajennettu viides jaosto), toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Lindh sekä tuomarit R. García-Valdecasas, J. D. Cooke, P. Mengozzi ja M. E. Martins Ribeiro, kirjaaja: H. Jung, on antanut 28.6.2004 määräyksen, jonka määräysosa on seuraava:

Niiden kulujen kokonaismääräksi, jotka komission on korvattava kantajalle, vahvistetaan 489 615,03 GBP (neljäsataakahdeksankymmentäyhdeksäntuhatta kuusisataaviisitoista puntaa ja kolme penniä).

____________

1 - EYVL C 79, 18.3.2000.