Language of document :

Mededeling in het PB

 

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG

van 28 juni 2004

in zaak T-342/99 DEP, Airtours plc tegen Commissie van Europese Gemeenschappen1

(Begroting van kosten- Honorarium van solicitors en barristers - Honorarium van economen - BTW)

(Procestaal: Engels)

In zaak T-342/99 DEP, Airtours plc, vertegenwoordigd door M. Nicholson, solicitor, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg, tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (gemachtigde: R. Lyal, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg), betreffende een verzoek om begroting van de door de Commissie, als gevolg van het arrest van het Gerecht van 6 juni 2002, Airtours/Commissie (T-342/99, Jurispr. blz. II-2585), aan Airtours plc te vergoeden kosten, heeft het Gerecht (Vijfde kamer - uitgebreid), samengesteld als volgt: P. Lindh, kamerpresident, R. García-Valdecasas, J.D. Cooke, P. Mengozzi en M.E. Martins Ribeiro, rechters; griffier: H. Jung, op 28 juni 2004 een beschikking gegeven waarvan het dictum luidt als volgt:

Het totaalbedrag van de kosten die door de Commissie aan Airtours moeten worden vergoed, wordt bepaald op 489.615,03 GBP (vierhonderdnegenentachtigduizend zeshonderdvijftien pond sterling en drie pence).

____________

1 - PB C 79 van 18.3.2000.